Volume 28 • Nummer 5 • 2012 • Woonpatronen

Iedere regio kent een specifieke woningvoorraad, gevormd onder invloed van de lokale tradities, grondprijzen, huisvestingspolitiek en woonvoorkeuren. Die woningvoorraad, als constituerend element van de gebouwde ruimte, ontwikkelt zich langzaam. Dit terwijl in onze hedendaagse, globaliserende samenleving, leef- en woonpatronen vaak veel sneller veranderen dan die gebouwde ruimte. Hierbij valt in de Nederlandse en Vlaamse context bijvoorbeeld te denken aan vergrijzing, krimpende huishoudens, (inter)nationale migratiepatronen en een groeiende roep om duurzaamheid in de woonomgeving. Reden genoeg om hier eens bij stil te staan. We benaderen woningvoorraad en woningtypes vanuit verschillende invalshoeken: zowel vanuit de economie, stedenbeleid alsook vanuit de dagelijkse woonbeleving. In de AGORA Woonpatronen verwisselen we daarom regelmatig de bril van de academicus voor die van de professionele specialist of die van de bewoner.

Redactioneel
Redactioneel: Woongenot
Lees verder
Thema
Duurzaam dorps wonen
Lees verder
De gevangen keuze tussen woningtypes
Lees verder
Pleidooi voor hokjesgeest
Lees verder
Het dilemma van collectieve actie
Lees verder
Nieuwe woningtypes als wapen tegen de stadsvlucht
Lees verder
Een brede blik op hedendaagse woonpatronen
Lees verder
Gezelligheidsdier zoekt woning en huisgenoten
Lees verder
Varia
Crowdfunding in de openbare ruimte
Lees verder
Kabouter Buttplug: kunstelite versus leken
Lees verder
Lefebvre’s stad
Lees verder
Recensie
Een wetenschappelijke afdaling
Lees verder
Vrije Ruimte
Sustainable suburbs
Lees verder