Volume 28 • Nummer 4 • 2012 • Borderscapes

Deze AGORA staat in het teken van het thema borderscapes. Dit nummer is onder gastredactie van Prof. Dr. Henk van Houtum (RU Nijmegen & Universiteit Bergamo) en Dr. Bas Spierings (Universiteit Utrecht) tot stand gekomen. Het woord scapes is oorspronkelijk een Nederlands/Duitse term, afkomstig van scheppen/schaffen. De etymologie maakt duidelijk dat door grenzen ruimtes geconstrueerd, geschapen worden, ofwel dat space een place wordt. Of het nu een wijk, een stad of een land is, het is de begrenzing ervan die vorm en betekenis geeft aan de ruimte. Maar het woord scheppen heeft ook een andere betekenis. Het is ook mogelijk maken, nieuw maken. Want het is ook door grenzen dat er contact mogelijk is met de wereld buiten het eigen domein, met naburige straten, wijken, regio’s of landen. Een grens markeert verschillen die juist aantrekkelijk kunnen zijn en vanwege die verschillen interactie met elkaar kunnen voortbrengen. De grens is aldus beschouwd veel meer dan louter een lijn dat een hier en daar onderscheidt. In een serie artikelen wordt zowel de beperkende alsook de mogelijk makende rol die grenzen spelen voor het dagelijks leven in verschillende gebieden, van steden tot en met landen, nader belicht. Auteurs uit diverse contexten laten zien wat de studie naar grenzen vermag en welke geografische vragen er vandaag pertinent zijn bij de grenzen die worden getrokken. Dit varieert van vraagstukken rondom uitsluiting, identiteit en vermijding tot en met mogelijkheden van verbinding, verlangen naar de andere kant en toegankelijkheid. Aldus wordt de grens een eigen geografische wereld, een eigen landschap, een borderscape.

Redactioneel
Redactioneel: Overpeinzing
Lees verder
Thema
Grensganger in Berlijn
Lees verder
Ontwerp de grens
Lees verder
Ceuta en Melilla: Euro-Afrikaanse borderscapes
Lees verder
Borderscape als ruimtelijk ontwerp
Lees verder
Grensonderhandelingen in de vrije tijd
Lees verder
Tussenruimten in de Tilburgse spoorzone
Lees verder
Borderscapes
Lees verder
Grensverhalen
Lees verder
Van grensbrug naar stadsbrug.
Lees verder
Varia
Vergeten grondlegger
Lees verder
Aandachtswijken: publiek sturen op waarde
Lees verder
Buurten in de Copy Corner
Lees verder
Wijksafari
Lees verder
Recensie
‘Voorbeeldig’ Canadees multiculturalisme
Lees verder
Pruitt Igoe ontkracht modernistische mythe
Lees verder
Vrije Ruimte
Planoloog, blijf bij je kennisvraag
Lees verder