Volume 28 • Nummer 3 • 2012 • Crisis

Hoe vaak moeten we nog in de krant lezen dat de Euro nu toch écht gered is voordat we ons erbij neerleggen dat de wereld van morgen anders zal zijn dan gisteren? De huidige crisis heeft de voortekenen dat het een eind van een tijdperk zou kunnen inleiden dat begon met de val van de muur en Europa 1992. In deze Agora reflecteren we op de crisis vanuit verschillende perspectieven en schaalniveaus. In de sociaalruimtelijke wetenschap is veel gedacht en geschreven over de rol van crises in maatschappelijke transformatie en we gaan op verkenning uit wat die wetenschap ons kan leren. Is dit inderdaad het einde van een tijdperk of het begin van een doorstart van het fi nancieel kapitalisme zoals we dat de afgelopen decennia gezien hebben? Welke politieke en sociaalruimtelijke krachten zijn hier aan het werk? En welke mogelijke toekomsten liggen er achter de horizon? AGORA 2012-3 ‘Crisis’ spiekt in de doos van Pandora.

Redactioneel
Redactioneel: Ontdekkingsreizen
Lees verder
Thema
Crisis en de co-productie van ratings
Lees verder
Crisis van de verbeelding
Lees verder
De crisis van het marktgeloof
Lees verder
En Europa ploegt voort…
Lees verder
De financialisering van Europa
Lees verder
Brief uit het bedrogen land
Lees verder
Kapitalistische crises
Lees verder
De toekomst van de ‘global city’
Lees verder
Varia
Strijp-S: ondernemers aan het woord
Lees verder
Als paddestoelen uit de Aziatische grond
Lees verder
Kunst, woningcorporaties en de stad
Lees verder
Homoseksuelen trekken naar de stad
Lees verder
Vrije Ruimte
Crisis? What crisis?
Lees verder