Volume 27 • Nummer 4 • 2011 • Platteland

De academische wereld kent de disciplines stadsgeografie en plattelandsgeografie, stadssociologen en ruraal sociologen. Toch bespreekt AGORA vaak ‘stedelijke’ thema’s. Dat lijkt heel logisch, want Nederland en Vlaanderen kennen een hoge urbanisatiegraad. Wat overblijft is het platteland, dat vooral bestaat uit bos, landbouwgrond en kleine dorpen. Is dat zoveel anders dat de onderverdeling tussen stad en platteland in disciplines in de academische wereld gerechtvaardigd is? Buiten de academische wereld is het beeld van het platteland niet altijd rooskleurig: leegstaande woningen en winkelpanden, ongenoegen over de landelijke politiek en Europa, verschraling van het voorzieningenniveau. Vergrijzing en een krimpende economie en bevolkingsomvang. Saai en ver weg. Hebben stedelingen echt dat beeld van het platteland? In hoeverre is dat beeld overeenkomstig met ‘de werkelijkheid’? Waar komt die vermeende tegenstelling vandaan? Met het lezen van het AGORA themanummer Platteland komt u tot de ontdekking dat niet alles is wat het lijkt: het platteland is verrassend dynamisch

Redactioneel
Redactioneel: Geduldig Papier
Lees verder
Andere context, zelfde thema’s
Lees verder
Thema
De stand van Neêrlands platteland
Lees verder
Bedrijvig platteland
Lees verder
Varkensflat of boerenbedrijf?
Lees verder
Bewoners maken zelf de leefbaarheid
Lees verder
Ouderen op het platteland
Lees verder
De PVV is in het dorp!
Lees verder
Lokaal besturen in landelijke gebieden
Lees verder
Bestaan Noord-Groningen al sinds 1959 bedreigd
Lees verder
Varia
Op weg naar ontwikkeling?
Lees verder
Schone energie, mooi landschap?
Lees verder
Recensie
Herstructurering en herhuisvesting
Lees verder
Duurzaamheid in de praktijk
Lees verder
Vrije Ruimte
Ode aan het Westland
Lees verder