Volume 26 • Nummer 1 • 2010 • Gender

Er wordt gezegd dat vrouwen slecht kunnen kaartlezen en weinig ruimtelijk inzicht hebben. Vast staat dat ze zich meestal op een andere manier oriënteren dan mannen – een vrouw op herkenningspunten, zoals een bakker of een bankgebouw, een man op abstracte aanwijzingen als 'de derde straat rechts'. Niet alleen de oriëntatie in de stad is anders bij mannen en vrouwen, ook het gebruik ervan. Vrouwen maken frequenter gebruik van functies als winkels en scholen, terwijl mannen andere delen van de stad vaker bezoeken. Ook de mobiliteitsmogelijkheden van beide groepen zijn verschillend. Maar voor wie is de stedelijke omgeving dan ontworpen en wordt er wel rekening gehouden met de invloed van deze verschillen op het gebruik ervan? In dit nummer gaat AGORA op zoek naar de relatie tussen stad en gender, naar de manier waarop de stedelijke omgeving het gedrag van man en vrouw beïnvloedt en andersom.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Stedelijke omgeving: voor hem en haar

‘Why men don’t listen and women can’t read maps.’ ‘Men are from Mars, Women are from Venus.’ Het zijn slechts twee voorbeelden van de talloze boeken over mannen en vrouwen die wereldwijd gretig aftrek vinden. Vaak zien we ze opduiken als cadeau voor een verjaardag of een bruiloft. Boeken met een (pseudo-) populair wetenschappelijk sausje over gender verschillen blijven goed verkopen; blijkbaar blijft het verschil tussen man en vrouw ons intrigeren. 

Lees verder
Vrouwen, alcohol en ambiguïteit

In welke stad je ’s avonds ook rondwandelt, overal zie je jonge mensen uitgaan, plezier maken en drinken. In de latere uurtjes levert deze mix van jongeren en alcohol vaak dronken en zelfs alarmerende taferelen op. Vrouwen gaan op zo’n momenten op zoek naar het soms wankele evenwicht tussen plezier en controle. 

Lees verder
Gender, samenleving en stedelijk ontwerp

De relatie tussen gender en stedelijk ontwerp roept een hoop gedachten bij me op. Is het waar? Ervaren vrouwen de stad echt op een andere manier dan mannen? Als je dit gelooft, zie je het hele proces omtrent stedenbouwkunde en ontwerp in een ander perspectief. 

Lees verder
Gender gelijkheid in Latijns-Amerikaanse steden

Gender gelijkheid in stedelijke ontwikkeling gaat over het promoten van steden die zowel mannen als vrouwen in gelijke mate aanspreken. Wat zijn de recente kenmerken en bijdragen op dit gebied in Latijns-Amerikaanse steden? 

Lees verder
Ontwerpcriteria voor het domein van de flaneurs

In veel landen over de wereld genieten mannen en vrouwen van dezelfde kansen, educatie en vrijheid. Desondanks zijn er nog gender verschillen. In dit artikel wordt er ingegaan op de verschillen in de beleving van de stad. Ruimtelijke ingrepen kunnen ervoor zorgen dat beide seksen zich meer evenwaardig kunnen verplaatsen door het publiek domein. 

Lees verder
Homo-ontmoetingsplekken, een omstreden ruimtelijk fenomeen

Overal in Nederland zijn ze te vinden homo-ontmoetingsplekken. Plekken in de publieke ruimte, zoals parken, recreatiegebieden en parkeerplaatsen, waar mannen samenkomen voor seksuele contacten en activiteiten. Een omstreden ruimtelijk fenomeen waarbij niet zelden de zoektocht naar seksuele contacten conflicteert met de normen en waarden van andere gebruikers van dezelfde plek. 

Lees verder
Vrouwen die bouwen

Vrouwen blijven niet aan de zijlijn staan als het gaat over huisvesting en zijn belangrijke partners in huisvestingsprojecten in Zuid-Afrika. Aan de hand van het verhaal van een groep vrouwen uit Victoria Mxenge, een buurt in het arme oosten van Kaapstad, worden de onderliggende redenen in kaart gebracht. 

Lees verder
Varia
Tijdelijke huur: een permanent randverschijnsel

Het tijdelijk (ver)huren of gebruiken van een woonruimte is een complex verschijnsel dat voorkomt in de marge van regulier, permanent gebruik. Het is tevens brandend actueel: er gaat geen dag voorbij of iemand heeft er mee te maken. En er is bijna niemand die er nooit eens mee te maken krijgt. 

Lees verder
Isolatie en connectie van een mijnstad

Artisanale goudmijnen worden vaak geassocieerd met uitbuiting, geweld, moreel verderf en isolatie: El Dorado, Sodom en Gomorra in één. Dit beeld moet echter worden genuanceerd. De fenomenen van goudontginning en goudhandel moeten begrepen worden vanuit specieke lokale dynamieken. 

Lees verder