Volume 25 • Nummer 5 • 2009 • Over-last

Deze AGORA brengt een waaier aan actuele thema’s samen onder de algemene noemer ‘overlast’. Centraal in dit nummer staan verschillende rechtstreekse en onrechtstreekse vormen van hinder die de huidige samenleving ondervindt ten gevolge van het razende tempo waarin zij grondstoffen, energie en ruimte consumeert. Vele van deze gevolgen manifesteren zich in het bijzonder in dichtbevolkte regio’s als Vlaanderen en Nederland waar sociale, economische, ecologische en culturele functies onophoudelijk strijden om een deel van de steeds schaarser wordende ruimte. Toch kijkt AGORA ook even voorbij de grenzen van de Lage Landen. De implicaties van onze onhoudbare overconsumptie zijn immers ook voelbaar op mondiale schaal. De schreeuw om klimaatrechtvaardigheid van de bevolking in het zuiden wordt steeds luider. Zoals zal blijken uit dit themanummer, was de uitdaging voor de huidige en toekomstige generaties van ruimtelijke planners, overheden en internationale organisaties nog nooit zo groot.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
De mond vol van overlast
Lees verder
Stadsmens onderweg: een duurzaamheidsparadox
Lees verder
Lawaai, stank en lichtvervuiling in Vlaanderen
Lees verder
Stiltegebieden en landschapssterren algemeen
Lees verder
Overstromingsrisico’s aan de Belgische kust: een belevingsonderzoek
Lees verder
Smeltende Boliviaanse gletsjers: symbool voor onrechtvaardigheid
Lees verder
Kernenergie, hot or not?
Lees verder
Lessen uit een provinciaal windbeleid?
Lees verder
Recensie
Non-representatieve theorie: belichaamde geografieën
Lees verder