Volume 25 • Nummer 4 • 2009 • Angst

In dit nummer van Agora benaderen we het thema angst vanuit een sociaal-geografische invalshoek. Voor ons is duidelijk dat gevoelens van onveiligheid niet alleen worden weggenomen door bijvoorbeeld camera’s op te hangen, de straatverlichting te verbeteren of meer blauw op straat te brengen. Daarom leggen we in het komende nummer de nadruk op de sociaal-ruimtelijke structuren waarin angsten ingekapseld zitten. We zullen daarbij vooral ingaan op de emoties die plaatsen bij mensen oproepen, en de manier waarop gevoelens van angst zijn ingebed in een breder identiteitskader. Onze bezorgdheid over het prangende gevoel van onveiligheid komt voort uit de samenhang tussen angst, identiteit en ruimte. De verschillende bijdragen in het themanummer zullen duidelijk maken dat vele angstgevoelens erop gericht zijn het onderscheid tussen man en vrouw, autochtoon en allochtoon, rijk en arm te weerspiegelen en te bestendigen. Zeker nu populisten als Filip Dewinter en Geert Wilders teren op een brede maatschappelijke onderstroom van angst en xenofobie, moeten we ons durven afvragen of Roosevelt geen gelijk had toen hij zich afvroeg of het enige waar we echt bang voor moeten zijn niet gewoon de angst zelf is.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Angst, identiteit en de ruimte
Lees verder
David Sibley over angst
Lees verder
Muren van Angst
Lees verder
Hangjongeren en graffiti in beeld
Lees verder
Angst in de stedelijke nacht
Lees verder
Kwetsbare vrouwen en beschermende mannen
Lees verder
Angst in Dar es Salaam
Lees verder
Beslotenheid door begrenzing
Lees verder
Varia
Istanbul 2010: Strijd om de stad
Lees verder
Recensie
Eurostars and Eurocities
Lees verder
Secularisatie als ruimtelijk vraagstuk
Lees verder