Volume 25 • Nummer 3 • 2009 • Prostitutie

Prostitutie staat in veel steden momenteel hoog op de politieke agenda. Landelijk wordt nieuwe wetgeving voorbereid die ertoe moet leiden dat wantoestanden als dwang, misbruik en mensenhandel kunnen worden tegengegaan, en lokaal wordt in verschillende steden het bestaande prostitutiebeleid aangescherpt. De beweegredenen zijn divers: in Rotterdam en Utrecht richt men zich met name op het bestrijden van mensenhandel. Amsterdam heeft daarentegen een duidelijke vastgoedgerichte strategie met een criminogene invalshoek. Ook op Europees niveau heeft regulering van de branche continu de aandacht. Desondanks blijft prostitutie moeizaam in goede banen te leiden. Recent onderzoek naar prostitutiebeleid in diverse Europese steden bracht een drietal gemeenschappelijke problemen aan het licht. Ten eerste is er een gebrek aan inzicht in de dynamiek van de sector. Ten tweede is er geen sprake van een integrale aanpak ter verbetering van het welzijn van de prostituees, het terugdringen van de criminaliteit en bevordering van de leefbaarheid in prostitutiebuurten als gevolg van een gebrekkige beleidsvorming en -uitvoering. En tot slot is er op de verschillende ruimtelijke en politieke schaalniveaus geen eenduidigheid in de aanpak van de problematiek. In dit themanummer laat AGORA een aantal ervaringsdeskundigen hun visie geven op het verschijnsel. Daarnaast zullen de auteurs reageren op de genoemde onderzoeksresultaten.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Prostitutie is anders
Lees verder
Prostitutie en beleid, een ongemakkelijke relatie
De choreografie van de verleiding
Ruimtelijke effecten van twee eeuwen prostitutiebeleid
Lees verder
Verdreven naar de rafelrand
Lees verder
Het prostitutiebeleid van Marijke Vos
Lees verder
Verborgen prostitutie in Brussel
Lees verder
Varia
Huren en verhuren met uitzicht op Rotterdam
De verbeterende trap van de overstap
Lees verder
Catalaanse eetculturen
Lees verder
Recensie
Een allesomvattende aanpak voor infrastructuursectoren
Lees verder