Volume 23 • Nummer 5 • 2007 • Energie

Energie krijgt momenteel om verschillende redenen veel media-aandacht. In de eerste plaats omdat het energieverbruik nog steeds stijgt, zowel per persoon als in het algemeen. Om die stijging mogelijk te maken, worden voornamelijk fossiele brandstoffen gebruikt die sneller en sneller uitgeput raken. Bovendien heeft het gebruik van fossiele brandstof negatieve gevolgen voor het milieu door de uitstoot van CO2- en roetdeeltjes. Ten tweede is er aandacht voor het klimaat en vooral voor de dreigende verandering ervan. Het huidige energieverbruik wordt als een belangrijke factor in de menselijke bijdrage aan klimaatverandering beschouwd. Hoewel over die aanname discussie bestaat, heeft het de energieproblematiek hoog op de maatschappelijke agenda geplaatst. Het volgende nummer van AGORA gaat in op de problemen voor de mens en zijn leefomgeving die samenhangen met energie, maar daarbij zullen de kansen het uitgangspunt zijn. De noodzakelijke veranderingen die onze samenleving moet doorvoeren, leveren namelijk volop kansen op. Het kan bijvoorbeeld goedkoper blijken om onze afvalstromen te hergebruiken dan duur gas uit Rusland te importeren. En het energiezuiniger maken van een kantoorgebouw kan hand in hand gaan met het creëren van een gezonder leefklimaat voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan groene daken, natuurlijk licht en schone lucht. Door bestudering van de problemen, te zoeken naar oplossingen en ons te laten inspireren door succesvolle voorbeelden zullen we langzamerhand gaan inzien dat er, ondanks de grote uitdagingen die nog voor ons liggen, een betere toekomst op het gebied van energie mogelijk is.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Aandacht voor energie op alle schaalniveaus
Lees verder
Energieneutraliteit als een ruimtelijke kwaliteit
Lees verder
Ontwerpen van energie autarkische regio’s
Lees verder
De kracht van de kas
Lees verder
Een uitdagende puzzel
Lees verder
Uit passie voor de gemeenschap
Lees verder
China: energie, macht en geopolitiek
Lees verder
Varia
De kloof dichten met straatburgerschap
Lees verder
Meedoen met de buurt
Lees verder
Leerwerklandschappen: meer dan mooie gebouwen
Lees verder
Recensie
Aan eigen succes ten onder?
Lees verder
Chinese buurten in beeld
Lees verder
Hoe normaal denken we?
Lees verder