Volume 23 • Nummer 3 • 2007 • De krachtige stad

Nog niet zo lang geleden werden steden gezien als verzamelplaatsen van sociale en economische achterstanden. De nadruk op problemen, criminaliteit en verloedering, meestal gelokaliseerd in oude wijken, overheerste zowel in beleid als wetenschap. De afgelopen jaren heeft echter een andere visie op steden haar opwachting gemaakt waarin mobiliteit en kansen overheersen. Trends als 'gentrification' en Richard Florida's 'creative cities' hebben sterk bijgedragen aan het beeld van de stad als motor voor economische groei en persoonlijke stijging. Steden zijn terug van weggeweest, hetgeen in de internationale academische discussie wordt aangeduid als de 'resurgent city’. Ook in kringen van stedelijk beleid is een accentverschuiving te zien van problemen naar kansen. Dit komt onder meer tot uiting in de term 'krachtige steden' en de intentie van het nieuwe Nederlandse kabinet om achterstandswijken om te toveren in prachtwijken. In het themanummer Krachtige Stad biedt AGORA een reflectie op deze ontwikkeling in onderzoek en beleid. Diverse auteurs zullen vanuit hun visie en ervaring reflecteren op het streven naar krachtige steden en de manieren waarop dit in de praktijk wordt uitgewerkt. Door veel beleidsmakers is Florida omarmd als profeet die hen de weg naar stedelijke vooruitgang wijst, maar diverse auteurs maken duidelijk dat succes is niet verzekerd. Waar grote steden zoals Brussel zich met relatief succes aansluiten bij andere 'resurgent cities’ slaat wijkeconomisch beleid de plank soms behoorlijk mis. Toch zijn er wel degelijk probleemgebieden die kansen weten te pakken. In het nummer zal Amsterdam Nieuw West uitgelicht worden en komen enkele woningcorporaties aan het woord over hun nieuwe taak als krachtige stedelijke ontwikkelaars.

Redactioneel
Redactioneel De krachtige stad
Lees verder
Thema
Van metafoor tot karikatuur
Lees verder
Overbruggen van verschillen
Lees verder
Van probleemwijken naar krachtstad
Lees verder
De mythe van ‘krachtig’ Brussel
Lees verder
De toekomst van het grotestedenbeleid
Lees verder
Diamantjes in ringetjes passen
Lees verder
Jacht op bewoners met kracht
Lees verder
Varia
Innovatieve benadering van smokkel
Lees verder
Terug naar thuis
Lees verder
Leren van herstructurering in Hoogvliet
Lees verder
Recensie
Integratie in New York City
Lees verder
Binding van stoere stedelingen
Lees verder
“Barça, Barça, Barça!”
Lees verder