Volume 22 • Nummer 4 • 2006 • Gebruikersstad

Shoppers, studenten, supporters van stedelijke sportclubs, pendelaars, betogers, toeristen, wandelaars: het lijkt een bont allegaartje. Toch hebben ze één belangrijk ding gemeen. Ze wonen vaak niet permanent in de stad en gebruiken de stedelijke ruimte slechts op tijdelijke basis. Studenten verblijven er meestal van zondag- tot vrijdagavond, pendelaars van maandag tot vrijdag tussen negen en vijf en sommige shoppers zelfs enkel op koopzondag. De rest van hun tijd brengen zij buiten de stad door. Deze groeiende groep van 'stadsgebruikers' bepaalt niet alleen het straatbeeld, ze heeft ook een steeds grotere invloed op de stedelijke economie en het stedelijk beleid. Stadsbesturen doen bijvoorbeeld flink hun best om het toerisme in hun centrum te stimuleren of om bovenstedelijke transport-, winkel- of sportinfrastructuur aan te trekken. Dat de bewoners hier niet altijd mee gediend zijn, spreekt voor zich. Zij zeggen dat ze hinder ondervinden van al deze activiteiten. Hun onmiddellijke woonomgeving wordt drukker, de prijzen gaan omhoog en er is meer lawaai. De relatie tussen bewoners en gebruikers is dan ook zeker niet altijd even harmonieus, en dit ongetwijfeld in beide richtingen. In dit themanummer neemt AGORA deze evolutie als uitgangspunt. De verschillende bijdragen reflecteren de diversiteit van de stadsgebruikers. Zo wordt aandacht gegeven aan de tegenstellingen tussen verschillende gebruikers- en bewonersgroepen in Antwerpen, reacties van bewoners op het toerisme in Brugge of klachten van omwonenden bij de uitbouw van regionale luchthavens. Ook het Amsterdamse uitgaansleven en de electorale tegenstellingen tussen gebruikers en bewoners, of tussen suburbanen en stedelingen, zullen de discussie stofferen.

Redactioneel
Gebruikersstad
Lees verder
Thema
De gebruikersstad
Lees verder
Toeristen als bezetters
Lees verder
Conflicten hangen in de lucht
Lees verder
Gebruikersstad als electoraal strijdpunt
Lees verder
Ondernemende burgers in ondernemende steden
Lees verder
Voor elk wat wils
Lees verder
Binding, beleving en verleiding
Lees verder
Varia
Rap ta france
Lees verder
Veenkoloniën en de wereldeconomie
Lees verder
Veiligheid: beleving en beleid
Lees verder
Recensie
Ambitie en internationaal aanzien
Lees verder