Volume 22 • Nummer 2 • 2006 • Waterstad

Nederland leeft aan het water. Het wonen in een delta brengt nadelen, maar ook voordelen mee zich mee. Hee beheersbaar maken van water heeft de afgelopen decennia geleid tot een aanpak waarbij water letterlijk en figuurlijk onzichtbaar werd gemaakt. Dat deze aanpak niet meer werkt, moge inmiddels duidelijk zijn. Mede dankzij de inzet van de van televisie bekende weerman Peter Timofeeff en kroonprins Willem-Alexander weten we nu: Nederland leeft met water! De actuele wateropgave is echter verre van eenduidig. Naast aspecten als veiligheid, watertekorten en milieuhinder kent deze opgave een sociaal-culturele en een ruimtelijke dimensie. In dit themanummer, getiteld 'Water(stad)’, staan deze twee dimensies centraal. AGORA besteedt aandacht aan de rol van water in de gebouwde omgeving als het gaat om wonen, werken en recreëren en de manier waarop deze rol in de loop der tijd verandert. Niet zelden zijn steden dankzij de nabijheid van het water tot bloei gekomen. Hoewel zij zich lange tijd van het water hebben afgekeerd, hebben zij het water nu herontdekt. Water is van belang als ordenend principe, als identiteitsdrager, als aantrekkelijk kenmerk van een woonomgeving en niet in de laatste plaats als recreatiemogelijkheid. Het themanummer :zal bijdragen bevatten van onder andere Fransje Hooijmeijer, Kees Christiaanse en Wim Derksen. Daarnaast presenteren we een aantal actuele projectbeschrijvingen.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Van woonboot naar waterwijk
Lees verder
Vakantiegevoel op IJburg
Lees verder
Tussen droom en daad
Lees verder
De stad en de waterwolf
Lees verder
Natuur als koopwaar
Lees verder
Nieuw verlangen naar water
Lees verder
Waterfronten redden de urbaniteit
Lees verder
Varen op de Veluwe
Lees verder
Water in de Linie
Lees verder
Varia
Scannen, rondzwerven, verbeelden
Lees verder
Ons kent ons?
Lees verder
Schuiven met studenten
Lees verder
Recensie
Het belang van guanxi
Lees verder
Landstedelijk wonen
Lees verder