Volume 21 • Nummer 5 • 2005 • Perspectieven op planning

François Ascher stelde in zijn boek 'Les Nouveaux principes de l'urbanisme' (2001) tien principes voor het 'nieuwe urbanisme' voor. Deze principes zijn gebaseerd op het idee dat de maatschappij in een nieuwe postmoderne fase is beland. Een fase waarin de perceptie van plaats en tijd sterk veranderd, waardoor sociale relaties vooral gesitueerd zijn binnen verschillende netwerken. Samen met het bestaan van de kenniseconomie hebben deze nieuwe ontwikkelingen hun effect op de stad en het stedelijke leven. De beschrijvingen van Aseher over dit nieuwe urbanisme zijn niet nieuw, maar zijn introductie van tien principes voor het nieuwe urbanisme benadrukt wel het belang van deze veranderingen voor de stedelijke planning. Wat is dit nieuwe urbanisme? En hoe kunnen planologen op de veranderende situatie in de maatschappij reageren? In het volgende themanummer wil AGORA op beide vragen ingaan door een aantal nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en hun ruimtelijke effecten te belichten. Maar niet alleen deze analyse van de ruimte is belangrijk, ook de vraag hoe planning vorm krijgt in het tijdperk van het nieuwe urbanisme krijgt aandacht. In Nederland is de hype rondom 'ontwikkelingsplanologie' op zijn top, maar is deze benadering werkelijk relevant voor de huidige veranderingen binnen de maatschappij? Richten planologen en praktijkplanners zich niet teveel op het planningsproces en te weinig op de 'inhoud'? Voor wie wordt er eigenlijk gepland? En hoe kan ruimtelijke planning op de nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen inspelen zonder het langetermijnperspectief uit het oog te verliezen? AGORA probeert op een kritische en eigenwijze manier in te gaan op actuele sociaal-ruimtelijke vraagstukken. Het themanummer 'Stedelijke Planning' zal een verkennend karakter hebben en hoopt daarmee de discussie over planologie uit te breiden naar een themageoriënteerde planologie, waarin inhoud voorop staat. Hiervoor zal kennis van zowel sociologen, geografen en planologen worden gebruikt om de maatschappelijke veranderingen te analyseren naar hun ruimtelijk effect.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Staan planologen voor een nieuw tijdperk? Een reflectie op het trendgevoelige veld van de planologie
Lees verder
De duurzame vragen van de planologie: De visie van Len de Klerk
Lees verder
Planning zonder plan: De planningspraktijk van Houston
Lees verder
Transformatie en beleving van nieuwe landschappen: Een chronofotografische kijk op ruimtelijke planning en stedenbouw
Lees verder
Plannen zonder groei: Schrikbeeld of aanlokkelijk perspectief?
Lees verder
Vijftien jaar Drechtoevers: Een pleidooi voor het afstemmen van inhoud en proces
Lees verder
Grenzen aan vernieuwing: De herontwikkeling van het Bijlmerpark
Lees verder
Object, proces of context: Een discussie met Nederlandse planologen
Lees verder
Varia
Daklozen, post-Fordistische solidariteit en disciplinerende stedelijkheid
Lees verder
Een wereld van hekken: De globalisering van de gated community
Lees verder
Op zoek naar veiligheid in Tshwane: Gated communities veranderend het aangezicht van Zuid-Afrikaanse steden
Lees verder
De opmars van privatopia: Gemeentelijke verplichting tot privaat beheer ontleed
Lees verder
Warschau op slot: Hekken in een post-communistische stad
Lees verder
Recensie
The geography of the internet industry, venture capital, dot-coms, and local knowledge
Lees verder
Nederland – Vlaanderen: Onderzoek naar de ruimtelijke effecten van een verschillende institutionele structuur
Lees verder