Volume 20 • Nummer 4 • 2004 • Nieuwe dorpen

Door tal van maatschappelijke ontwikkelingen heeft het landelijk gebied te maken gekregen met een leegloop van inwoners en voorzieningen. Aan de andere kant bestaat er een toenemende vraag naar landelijk wonen. Met de komst van de Nota Ruimte heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat het openhouden van de groene ruimte niet meer heilig is. De vraag is hoe ingespeeld kan worden op deze ontwikkelingen en welke mogelijkheden deze bieden om het platteland te revitaliseren. Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster heeft deze discussie aangezwengeld onder de noemer 'nieuwe dorpen'. Dit begrip wordt gebruikt als metafoor voor diverse strategieën waarmee het platteland gerevitaliseerd zou kunnen worden. Maar in hoeverre kan dit concept werkelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen van het landelijk gebied? In dit nummer probeert AGORA het begrip nieuwe dorpen inhoud te geven. Aan de hand van enkele 'case studies' wordt bekeken hoe projecten die aanspraak maken op de benaming nieuw dorp, het concept in de praktijk brengen. In hoeverre kunnen bijvoorbeeld nieuwe dorpen middelen genereren ter vergroting van de economische vitaliteit en de culturele kwaliteit van het landelijk gebied? Op welke wijze komen nieuwe dorpen tegemoet aan de vermeende vraag naar landelijk wonen? Hoe zou een nieuw dorp kunnen functioneren in sociaal en economisch opzicht? In welke vorm zouden nieuwe dorpen gebouwd moeten worden. En wat is er eigenlijk nieuw aan nieuwe dorpen? Deze vragen spelen een belangrijke rol in de huidige discussie, een discussie waaraan AGORA een bijdrage willeveren met het themanummer.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
De herontdekking van het dorp
Lees verder
Succes niet verzekerd
Lees verder
Werken aan een Bangkok in het veen
Lees verder
Dantumadeel: Verbeelding aan de macht
Lees verder
De Blauwe Stad: In de ban van het water
Lees verder
Bellingwedde: Europese samenwerking tegen witte schimmel
Lees verder
Dorpen voor de doelgroep
Lees verder
Manipulatie of deugdelijke argumenten?
Lees verder
Sociale bouwstenen voor nieuwe dorpen
Lees verder
Landelijk wonen als acupunctuur
Lees verder
Nederstad
Leren van de Kameleon
Lees verder
Varia
De staat van de straat
Lees verder
De luchthaven als fantasy city
Lees verder
Recensie
The Globalization of Nothing
Lees verder
Nuad Thai, Een etnografisch onderzoek naar Thaise massagesalons in Nederland
Lees verder