Volume 20 • Nummer 2 • 2004 • Erfgoed en planning

Erfgoed bestaat uit die elementen die om een of andere reden de tand des tijds hebben weten te doorstaan. Erfgoed is dus niet alleen oud; het zegt misschien wel evenveel over de bestaansperiode als de ontstaansperiode. Beide onderwerpen komen in het volgende nummer van AGORA aan bod. De laatste decennia is een retrotrend op gang gekomen die enerzijds gezorgd heeft voor een toenemende neiging naar behoud, en anderzijds een toegenomen neiging naar creatie van erfgoed. Integreren en behoud van bestaand erfgoed staan centraal in de Belvedèregedachte. Het verleden schept de kaders, de identiteit van het lokale. In Nederland worden steeds meer jonge objecten, complexen en gebieden (uit de periode rgro-1940) op de monumentenlijst gezet. Naast de uitbreiding van de lijst naar ouderdom heeft er ook een uitbreiding plaatsgevonden 'in soorten artefacten', zoals de uitbreiding naar woonhuis- en industrieel erfgoed. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen hier niet alleen rekening mee te houden, ze dienen deze identiteit in toenemende mate te versterken. Bestaand erfgoed vormt vaak een legitimatie, al lijkt het geen voorwaarde te zijn, voor historiserende nieuwbouw. Het thema van het komende nummer laat zich raden; nummer 2-2004 gaat over 'Erfgoed en Planning'. Het nummer hoopt een kritische reflectie te geven op alle genoemde invloeden van erfgoed op de ruimtelijke ordening. Hoe wordt erfgoed ingezet bij identiteitsversterking op landelijke en regionale schaal? Hoe wordt erfgoed geïnterpreteerd, door wie, en hoe wordt deze wetenschap gebruikt? Welke rol speelt 'ouderdom' bij de waardebepaling van objecten? Deze en andere vragen staan centraal in het komende nummer van AGORA.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Erfgoedplanning in Nederland: Een incomplete paradigmawisseling
Lees verder
Van Beemster tot Borobudur: Geografische kanttekeningen bij de Werelderfgoedlijst
Lees verder
Gecreëerd erfgoed in Brandevoort
Lees verder
De historische factor in de ruimtelijke ordening: Evaluatie van een beschermingsinstrument
Lees verder
Belvedere biedt mooi uitzicht
Lees verder
Niet alleen maar met de hakken in het zand: Koos Bosma over erfgoedindustrie
Lees verder
Erfgoed als trekker voor stadsbezoek: Betekenis in activiteitenpatroon en beleving
Lees verder
Waar is de geografie? Een inhoudsanalyse van toeristische informatie over erfgoed
Lees verder
Retro in perspectief: Een vergelijking van negentiende- en eenentwintigste-eeuwse retroarchitectuur
Lees verder
Varia
Baby Bronks: Ruimte en identiteit in een Parijse banlieue
Lees verder
De stellingen van de staat: ‘Rellen’ in de Franse banlieue
Lees verder
Rotterdam Centraal tussen wereldeconomie en lokale politiek
Lees verder
Recensie
Boekrecensie: Sharon Zukin, Point of Purchase
Lees verder
Scriptierecensie: Sara Groenewegen, Toch stiekem een slotje op de deur
Lees verder