Volume 2 • Nummer 1 • 1986 • multithema

Na de vele positieve reacties op de vorige jaargang achten wij het verantwoord om de uitgave van Agora voort te zetten. Dit zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van velen. Wij denken in dit verband aan onze adverteerders en subsidiegevers, die vanaf het begin hun vertrouwen in het project lieten blijken. Naast steun in de financiële sfeer, mag de bijdrage van de verschillende universiteiten en hogescholen niet onvermeld blijven. Zonder deze medewerking zou de basis van Agora, het overzicht van verschenen scripties, zijn komen te vervallen. De doelstelling van Agora om meer bekendheid te geven aan onderzoek door studenten had dan niet bereikt kunnen worden. We hopen dat we ook in de toekomst op deze onontbeerlijke informatie kunnen blijven rekenen. De nieuwe Jaargang brengt ook een aantal veranderingen met zich mee. Zo zal deze parallel gaan lopen aan het kalenderjaar. hetgeen ook de reden is voor het iets later verschijnen van dit nummer. Voorts hebben wij gemeend het uiterlijk van Agora enigszins te moeten aanpassen. Wij hopen dat Agora hiermee nog meer noodt tot lezen en dat daardoor het belang van het ruimtelijk onderzoek nog meer onder Uw aandacht gebracht zal worden.

Redactioneel
Redactioneel.
Lees verder
Varia
Positie buurtwinkel wordt steeds slechter.
Lees verder
Management van winkelcentra wapen in concurrentiestrijd.
Lees verder
Multicriteria-evaluatie nuttig bij onderzoek bouwlocaties.
Lees verder
Aloude tegenstellingen in particuliere stadsvernieuwing.
Lees verder
Recreatie en toerisme in oude Hanze-steden.
Lees verder
Scriptie-overzicht.
Lees verder