Volume 19 • Nummer 2 • 2003 • De nieuwe woningnood

Volksvijand nummer één is terug van weggeweest. De kranten staan bol van de berichten over onbetaalbare koopwoningen, onvindbare studentenkamers en oneindige wachtlijsten. Bezorgde gemeenten sluiten in allerijl hun grenzen voor woningzoekenden van elders. En dat terwijl het Rijk een paar jaar geleden nog waarschuwde voor leegstand als gemeenten geen haast zouden maken met de herstructurering van achterstandswijken. AGORA gaat op zoek naar de oorzaken en gevolgen van de 'nieuwe woningnood'. Hoe komt het dat er veel minder huizen gebouwd zijn dan verwacht? Hoe kan het nieuwbouwtempo worden opgeschroefd? Wat betekent de woningschaarste voor de herstructureringsplannen, waarbij duizenden woningen worden afgebroken en evenveel huishoudens vervangende woonruimte moeten krijgen? Naast antwoorden op deze en andere vragen biedt het themanummer een historisch en een internationaal perspectief op de huidige 'woningnood' in Nederland en worden de standpunten van de politieke partijen over dit thema belicht.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Het verdelen van schaarste: Woonruimteverdeling lost de woningnood niet op
Lees verder
Kommer en kwel in de woningproductie: Structurele bouwproblemen vragen om een oplossing
Lees verder
Met een touw kun je niet duwen: Beleidsmodel staat oplossing voor woningnood in de weg
Lees verder
Waarin een klein land groot kan zijn: Woningnood in West-Europees perspectief
Lees verder
Wonen à la Flamande: Ingrediënten: verkrotting, huisjesmelkerij en eigendomspromotie
Lees verder
Van de nood een deugd maken: Oplossingen voor stedelijke vernieuwing in een gespannen woningmarkt
Lees verder
Betaalbare huurwoningen zijn hard nodig: Wijkvernieuwing moet bewoners perspectief bieden op vooruitgang
Lees verder
Zestig jaar woningnood: Over collectieve acties en individualisering van de woningmarkt
Lees verder
Kamernood onder studenten: Van tijdelijke naar structurele oplossingen
Lees verder
‘We moeten niet zomaar alles gaan volbouwen’: Politici in debat over woningnood
Lees verder
Varia
Amsterdam is geen concurrent voor Hilversum: Schaalvoordelen versus lokale creativiteit in de Nederlandse audiovisuele sector
Lees verder
De hoogseizoeninvasie: De gevolgen van cultuurtoerisme in Avignon voor de lokale bevolking
Lees verder
Agoranomi
Lees verder