Volume 19 • Nummer 1 • 2003 • Stedelijke armoede in Europa

Het is niet vanwege de recente economische recessie dat  AGORA een nummer aan stedelijke armoede wijdt. Ook gedurende de afgelopen periode van bloei, groei en voorspoed aan het einde van de jaren negentig reikten voor velen in Europa, inclusief de Lage Landen, de toppen van de bomen nauwelijks richting hemel. Integendeel. Dezelfde periode werd eveneens gekenmerkt door toenemende ongelijkheid en andere structurele problemen, waarmee steeds grotere groepen in de stad, al dan niet geconcentreerd in 'probleemwijken', werden geconfronteerd. Ondanks de hardnekkigheid van het fenomeen in onze stedelijke samenleving was 'armoede' als term niet erg populair; vaak werd er liever gesproken over een 'groeiende onderklasse', 'structurele kansarmoede' of 'sociale uitsluiting'. Hoewel vaak nuttige conceptualiseringen van een complex en dynamisch verschijnsel, lijken deze termen ons soms het zicht te benemen op een harde realiteit: armoede bestaat. Dit nummer gaat over die realiteit. Bijdragen uit steden in de Lage Landen en elders in Europa gaan in op verschillende aspecten van het verschijnsel. Nieuwe en langer bestaande vormen van stedelijke armoede worden benoemd en besproken, en verschillende strategieën ter bestrijding van het fenomeen worden uiteengezet en geëvalueerd. Beleidsmatige én politieke kanten van armoede worden aan de orde gesteld, onder andere door middel van een interview met één van Nederlands bekendste armoedebestrijders, dominee Visser van de Rotterdamse Pauluskerk en een interview met een collega-activist die er een hele andere werkwijze op na houdt. Stedelijke armoede als een sociaal-ruimtelijke realiteit kan niet genegeerd worden. Daarom gaat AGORA de confrontatie met deze werkelijkheid aan.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
De stad kijkt de andere kant uit. Nieuwe stedelijke armoede, stedelijk beleid en nieuw moralisme
Lees verder
‘Nieuwe armoede’ in Frankrijk. Veranderende werkelijkheid en verschuivende analyses
Lees verder
Helpen onder protest. Kerken en de ‘nieuwe’ armoede
Lees verder
Stille misère aan de Maas. Een nieuwe vorm van groot-stedelijke armoede
Lees verder
Xenofobie in een verzorgingsstaat. Sociale ongelijkheid in Kopenhagen en de terugkeer van het huisvestingsvraagstuk
Lees verder
Selectieve armenzorg. Armoedebestrijding en gemeentelijk welzijnsbeleid in Zweden.
Lees verder
Nieuw Vlaams stedenbeleid verergert de armoede. Sociale rechtvaardigheid bij de verdeling van middelen naar de achtergrond verdrongen.
Lees verder
‘Het sociale aspect zal niet verdwijnen’. Linda Boudry over armoede en het nieuwe stedelijk beleid in Vlaanderen
Lees verder
Bemiddelen tussen beleid en realiteit. Stedelijk beleid in Spanje houdt te weinig rekening met armoede en immigratie.
Lees verder
Gesubsidieerde gentrification. Gebiedsgericht beleid als middel in de strijd tegen stedelijke armoede in Denemarken.
Lees verder
De hoogste dichtheid van buurtcentra in Europa. Samenwerkend bestuur en bewonersparticipatie in achterstandswijken in Den Haag.
Lees verder
‘Het wordt steeds moeilijker om te sjoemelen’. Hans Visser en Herman Ijzerman, twee Rotterdamse activisten over armoede
Lees verder
Recensie
Scriptierecensie: Walter Louman (2002) Verkoop van publieke/sociale huurwoningen in Groot-Brittannië, Stockholm en Amsterdam.
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder