Volume 18 • Nummer 5 • 2002 • Grensgebieden

"Grens v/m (Grenzen) scheidingslijn; uiterste, einde; de grenzen overschrijden of te buiten gaan verder gaan dan behoorlijk is; geen grenzen kennen mateloos zijn, uitermate groot zijn; er is een grens of er zijn grenzen men moet weten hoe ver men kan gaan; de grens trekken de scheiding aangeven." (uit: Kramers Nederlands woordenboek, 19e druk) Het moge duidelijk zijn: dit nummer van AGORA gaat over grenzen. Wat zijn grenzen precies, hoe beïnvloeden zij het dagelijks leven van omwonenden of zelfs hele steden en regio's en hoe definitief zijn grenzen? Moeten we er naar streven over de grens heen te kijken, bijvoorbeeld als het gaat om de Nederlands-Duitste relatie? Hoe zal het Fort Europa vergaan als zij haar oostgrens opschuift tot aan de grens met Rusland en Oekraïne? En wat gebeurt er op lokaal niveau in Nederland? Hoe staat het met het populaire beleidsadagium van de integrale aanpak en intergemeentelijke samenwerking? Lokale, nationale, supranationale en Europese grensgevallen dus in dit nummer.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Grenzen zijn niet als ogen die je kunt sluiten: De begrenzing van de Agora
Lees verder
Het vervagen van staatsgrenzen: De ervaringen in de Rijn-Schelde Delta
Lees verder
Wachten op wonderen
Lees verder
Grenssteden zitten in een spagaat
Lees verder
De institutionalisering van grensregio’s
Lees verder
Zoeken naar de Duits-Nederlandse grens
Lees verder
De Poolse oostgrens
Lees verder
Strategisch stukje Rusland
Lees verder
De culturele grens tussen zand en veen
Lees verder
Varia
‘We zagen een vogel, maar wisten niet wat we ermee moesten’
Lees verder
Recensie
Scriptierecensie
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder