Volume 18 • Nummer 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie

De positie van stedelijke centra in de wereldeconomie is sterk in beweging. Tenminste, als je afgaat op de discussies rond internationalisering en liberalisering. Een van de gevolgen van het afnemen van de macht van nationale sta· ten zou kunnen zijn dat juist steden een meer zelfstandige rol krijgen. Zij moeten zich steeds meer gaan inzetten voor een levensvatbaar plekje in de wereldeconomie. Een verschijnsel dat hiervan het gevolg is, concurrentie tussen steden, vormt het centrale thema van dit nummer. Hierin gaat het over de rol van het beeld van de stad en 'city marketing', waarmee steden strijden om de aandacht van investeerders en toeristen. Dit gebeurt niet alleen in grote steden die zichzelf op de kaart zetten met grote evenementen, maar ook in kleinere steden. Ook zij moeten zichzelf profileren om bezoekers en bedrijvigheid te trekken. Het is echter de vraag of stedelijke overheden wel over de middelen en bevoegdheden beschikken om het gedrag van consumenten en investeerders te sturen. Is het überhaupt wel gewenst dat stedelijke overheden dansen naar de pijpen van mobiele consumenten en investeerders?

Redactioneel
Interstedelijke concurrentie
Lees verder
Thema
De concurrerende stad bestaat niet
Lees verder
De minder vriendelijke kant van de concurrerende stad
Lees verder
De troeven van de stad
Lees verder
Stappenplan voor een stedelijke renaissance
Lees verder
De trekkers van de stad
Lees verder
De slag om de plattelandstoerist
Lees verder
Uitzicht vanaf het verkeerde punt in de verkeerde richting
Lees verder
Varia
‘Deel 3 zou een mooi deel 1 geweest zijn’
Lees verder