Volume 17 • Nummer 5 • 2001 • Vrijplaatsen

In dit nummer van AGORA staat de veelbesproken problematiek van de verschraling van het culturele klimaat in steden centraal. Als gevolg van de toenemde druk op de ruimte in binnensteden wordt het voor bijvoorbeeld beginnende kunstenaars of krakers steeds moeilijker zogeheten woon-werkpanden in de stad te bemachtigen en in stand te houden. Het verdwijnen van deze 'vrijplaatsen' vormt volgens hen een bedreiging voor de subcultuur in de stad, wat weer leidt tot verarming van het gehele culturele klimaat. Deze problematiek wordt inmiddels ook erkend door beleidsmakers, wat in Amsterdam al heeft geleid tot het ontwerp van het zogenaamde 'broedplaatsbeleid'. Dit broedplaatsbeleid wordt echter niet door alle belanghebbende partijen positief beoordeeld. Het komende nummer biedt een overzicht van de uiteenlopende houdingen van de betrokken partijen ten aanzien van de geschetste problematiek.

Thema
De creatieve humuslaag van de stad: Cultuur van de toekomst
Lees verder
Chique en sjofel moeten naast elkaar kunnen werken: De Amsterdamse projectleider broedplaatsenbeleid Van Straten over Het Experiment
Lees verder
Culturele broedplaatsen in Amsterdam marginaliseren
Lees verder
Behoefte aan een off.off.Broadway: Het broedplaatsenbeleid in de praktijk
Lees verder
Een kunstfabriek voor heel Den Haag: Haags broedplaatsenbeleid werkt nog niet
Lees verder
Varia
De uitverkoop van de sociale woningbouw
Lees verder
Volwaardig meedenken: Ruimtelijk ontwerp als drager van regionale beleidsvorming
Lees verder
Recensie
Scripties
Lees verder