Volume 17 • Nummer 4 • 2001 • Ruimtegebruik

In dit nummer staat het thema ruimtegebruik centraal. Een thema dat gezien de vele kritische reacties op de Vijfde Nota sterk leeft in Nederland, maar waar ook in België de laatste jaren de gemoederen hoog over oplopen. Auteurs uit wetenschap, plannings- en ontwerppraktijk en belangengroeperingen zullen dit thema vanuit verschillende invalshoeken belichten en zowel problemen als oplossingen  aan de orde stellen. Is er in Nederland en België sprake van een optimaal ruimtegebruik en een verstandige inrichting van de ruimte? Of zou je eerder van ruimteverspilling moeten spreken? Is Nederland echt wel zo gepland, en België zo chaotisch? En wat leren we uit de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië sinds de federalisatie van de ruimtelijke ordening?

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
De kaart van Nederland opnieuw tekenen met 40 miljoen mensen
Lees verder
Grond en ruimte: planologische struikelblokken
Lees verder
Orde in de chaos?
Lees verder
Meervoudig ruimtegebruik
Lees verder
Recycling van de boerderij
Lees verder
De hypermarkt bedreigt de stad
Lees verder
Het pseudo-platteland
Lees verder
Publiek-privaat beheer van hoogwaardige stedelijke lokaties
Lees verder
Woningbouw en identiteit: de aha-beleving
Lees verder
Het Zeeuwse platteland versteent
Lees verder
Permanente uitzonderingsregels met een tijdelijk karakter
Lees verder
Recensie
Koopwoningen maken de stad aantrekkelijker
Lees verder