Volume 16 • Nummer 1 • 2000 • Eilanden

Eilanden zijn voor lV-makers, geografen en antropologen fascinerende verschijningen. De eigenlijke betekenis ("Een stuk land, aan alle zijden omringd door water") en de bredere betekenis ("eilanden van welvaart of armoede") wijzen beide op isolement, op een status aparte. Het is vooral de ruimtelijke afzondering die leidt tot beschouwingen over eilandculturen en over het positieve en negatieve van segregatie.In het eerste nummer van de nieuwe eeuw neemt AGORA voormalige, bestaande en nieuwe eilanden onder de loep. Bestaat de eilandencultuur nog op ingepolderde Nederlandse eilanden? Komt de populariteit van eilanden als nieuwbouwlokatie alleen voort uit het wonen aan het water of speelt ook het eilandgevoel een rol? En wat is het eilandengehalte van duurdere nieuwbouwprojecten in armere stadswijken?

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Eilandcultuur op Urk en Wieringen: Toen gingen de vlaggen halfstok
Lees verder
Visie: Eilanden, ontwikkeling en toerisme
Lees verder
Grote ambities en hoge bedragen: De aantrekkingskracht van een eilandwoning
Lees verder
‘Island in the sun’ dreigt zijn status te verliezen: Geweld overwoekert het toeristenparadijs Jamaica
Lees verder
Overheid en markt in het geweer tegen de gesellschaft-maatschappij: van dorp naar eiland
Lees verder
Varia
Pronk bekritiseert ten onrechte het Groningse afvalbeleid: scheiding van afval, scheiding der geesten
Lees verder
Middengroepen in het nauw gedreven door gemeente: Amsterdam is top!
Lees verder
De nadelen van rekeningrijden: Rekeningrijden frustreert het compacte-stadbeleid
Lees verder