Volume 15 • Nummer 5 • 1999 • Stad & Milieu

De stad en milieu. Ondanks het besef dat zonder aandacht voor het milieu de stad onleefbaar wordt, staan de twee termen vaak nog op gespannen voet, zoals alle protesten tegen de autovrije zondag recentelijk illustreerden. Ook op andere gebieden is het onderwerp actueel in de planvorming en de ontwikkeling van beleid. Termen als geluidsbelasting en duurzaam bouwen zijn tegenwoordig dagelijkse kost voor veel ambtenaren. Milieufondsen schieten als paddestoelen uit de grond, en bij elk nieuwbouw- of herstructureringsproject worden groen- en/of watervlakken als de oplossing gezien voor verpaupering. Maar milieu in de stad gaat verder: van witte fietsen tot betaald parkeren, overal zit een milieudoelstelling achter. AGORA zal in het volgend nummer bekijken of alle goede bedoelingen ook in de leefomgeving terug te vinden zijn.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Geluid en landgebruiksplanning
Lees verder
Thema
Milieu en ruimtelijk beleid worden geïntegreerd
Lees verder
Natuurliefhebber woont in de stad
Lees verder
Trek de groene grens
Lees verder
Tijd voor ombouw en andere consumptiepatronen
Lees verder
Van duurzaam bouwen naar duurzame stedenbouw
Lees verder
Varia
Hoezo ‘Stad Nederland’?
Lees verder
Zeeland is ‘leeg’ en dat moeten we zo houden!
Lees verder
Veertig jaar ruimtelijke verkenningen
Lees verder
Manke mieren om infrastructuur aan te leggn
Lees verder
Met VROM het jaar 2000 in
Lees verder