Volume 15 • Nummer 3 • 1999 • Kunst

Het volgende nummer van AGORA zal gaan over het thema kunst. Aan een definitie van kunst zullen ons hierbij zeker niet wagen, wel gaan we in op de betekenis die kunst kan hebben voor de (openbare) ruimte en de mensen die zich hierbinnen bewegen. Bijvoorbeeld op kunst als de motor van grote ruimtelijke projecten of juist van langzamere verschuivingen in stedelijk grondgebruik. Economisch achtergebleven stedelijke lokaties zijn vaak incubatiemilieus voor kunstenaars, in de ruime zin des woords. Kunst, of meer concreet, culturele voorzieningen, kunnen ook op kortere termijn een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van stedelijke centra. Kunst is een belangrijk consumptiegoed waar direct en indirect, bijvoorbeeld door de aangetrokken toeristen, veel profijt mee behaald kan worden. Hoe wordt kunst gebruikt bij de inrichting van nieuwe en bestaande openbare ruimte? Hoeveel geld hebben gemeenten hieraan te besteden en wie beslist over de besteding hiervan? Antwoorden hierop in de volgende kunstzinnige AGORA.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Kunst in de openbare ruimte: Interview met Jan Hein Daniels
Lees verder
Pump up the volume! Over kunst in de openbare ruimte
Lees verder
Nieuw musea in de stad: Tussen kunst en kitsch

Veel steden hebben de laatste jaren geïnvesteerd in nieuwe of de uitbreiding van bestaande musea. De vraag dringt zich op welke motieven ten grondslag liggen aan de recente museumgolf. Zijn kunstinhoudelijke argumenten doorslaggevend of spelen plaatspromotie en stedelijk imago een belangrijke rol?

Lees verder
Kunst brengt buren nader tot elkaar

In het najaar van 1998 vond het project ·overburen’ plaats in de kunstinstelling Lokaal 01 te Breda. Het project betrof een tentoonstelling, gemaakt over en door de directe buren van de kunstinstelling. Het project experimenteerde met de vraag hoe je bewoners in een wijk kunt laten participeren in een kunstproject, zodat zij meer in aanraking komen met elkaar en met de kunstinstelling.

Lees verder
Broedplaats Amsterdam: Crèche of crash?

De modale Amsterdamse ateliergebruiker heeft het de laatste tijd niet gemakkelijk. De tot voor kort robuuste centra van cultuurproductie zoals de Graansilo’s, Vrieshuis Amerika en Ruigoord verdwijnen of veranderen compleet. Tegelijkertijd maakt het begrip ‘broedplaats’ onder beleidsmakers echter een glorieuze rentree. Wat is er eigenlijk nodig om het aantal ateliers, studio’s en woonwerkpanden een stevige impuls te geven?

Lees verder
Percentageregelingen voor de financiering van kunst in de openbare ruimte in Amsterdam
Lees verder
Kunst in de openbare ruimte van een nieuwe stadswijk

In het Structuurplan Amsterdam uit 1990, werd de Middelveldsche Akerpolder aangewezen als een omvangrijke woningbouwlokatie, om ook hier te kunnen voldoen aan de grote woningbehoefte. Bij de inrichting en de bouw van de Aker is een aantal beeldend kunstenaars betrokken.

Lees verder
Nieuw leven voor oude industriesteden?

Als je twintig jaar geleden aan een stadsbestuur of een Kamer van Koophandel vertelde dat een stad zou moeten investeren in een balletgezelschap in plaats van het in leven houden van de lokale scheepsbouw of staalindustrie, kreeg je waarschijnlijk hoongelach en onbegrip als respons. Toch geldt Birmingham anno 1999 als één van de schoolvoorbeelden van een stad met een nieuw leven door kunst en cultuur.

Lees verder
Varia
Wateroverlast in Nederland: KNAG-/KFTG-Symposium
Lees verder
Het andere India: Deelstaat Gujarat voert liberaal economisch beleid

Voor wie nu nog hetzelfde beeld heeft van India als in de jaren zeventig, is het hoog tijd dit beeld aan te passen. Sinds die tijd vinden, zeker op het niveau van de deelstaten, ingrijpende veranderingen plaats. In dit artikel staan de ontwikkelingen in de deelstaat Gujarat centraal.

Lees verder
Industrie en natuur sluiten elkaar niet uit: Tweede Maasvlakte kan nog alle kanten op
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder
Scripties
Lees verder