Volume 14 • Nummer 5 • 1998 • Water

De afgelopen tijd is weer pijnlijk duidelijk geworden dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. Ondergelopen weilanden en woningen, weggespoelde tuinen en ingestorte kassen bepaalden het nieuws. In het decembernummer van AGORA staat dan ook 'water' centraal. Hierbij wordt vooral gekeken naar de rol die het water in de ruimtelijke ordening speelt of kan spelen. Een interview met Rijkswaterstaat, de functie van waterschappen en het duurzaam gebruik van water zijn enkele onderwerpen. Ook komt aan bod hoe Nederlandse waterkennis wordt gebruikt in het buitenland en nemen we een kijkje op een woonboot. In AGORA vindt u een stroom aan informatie!

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Veerkracht natuur moet ons droge voeten geven
Lees verder
Veters los! Voorziet ook in natte natuur voor de recreatie
Lees verder
Het water in de Hoeksche Waard
Lees verder
FLUPPEN in de Amsterdamse grachtengordel
Lees verder
Wees wijs met water
Lees verder
Oudste bestuursvorm in Nederland nagenoeg onbekend
Lees verder
Varia
Entrepotdok: van vrijzone naar prestigieus grootstedelijk decor
Lees verder
Marktwerking beslist geen wondermiddel
Lees verder
Ondergrondse kerken leiden bloeiend bestaan
Lees verder
De veilige stad: Een plek voor jongeren
Lees verder
Living together apart
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder
Scripties
Lees verder