Volume 14 • Nummer 4 • 1998 • Religie

Religie is niet bepaald een thema dat men snel met de in AGORA gangbare onderwerpen associeert. Ten onrechte, zo zal uit dit nummer blijken. De tegenstelling tussen katholieken en protestanten uit zich in de ruimtelijke spreiding van beide geloofsgemeenschappen. Deze spreiding komt aan bod in het openingsartikel. Hoewel in de laatste decennia zowel de katholieke als de protestantse invloed in de samenleving sterk is afgenomen, bestaat er nog altijd een protestantse biblebelt. Ook de niet-christelijke godsdiensten, de islam voorop, zijn erg ongelijkmatig over het land verspreid, met een sterke concentratie in de grote steden. AGORA wijdt dan ook een artikel aan locatie, vormgeving en invloed op de omgeving van moskeeën in Amsterdam. Een bijzondere vorm van geloofsbeleving is de bedevaart. Deze voert lang niet altijd over de landsgrenzen. Ook in Nederland zijn nog honderden bedevaartplaatsen te vinden, waarvan een groot deel nog jaarlijks door duizenden gelovigen bezocht wordt. De specifieke geografische en architectonische aspecten van deze bedevaartlocaties warden in deze AGORA belicht. In de visie wordt aandacht besteed aan de inpassing van religieuze gebouwen in nieuwbouwwijken. Verder komen in deze AGORA de huisvesting van religieuze gemeenschappen in Amsterdam-Zuidoost en een visie op de ontwikkelingen van begraafplaatsen aan bod. En wat, tot slot, te denken van een makelaar die zich gespecialiseerd heeft in religieus vastgoed?

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
De Godsdienstkaart van Nederland: Van twee- naar driestromenland
Lees verder
Kerkelijke presentie in nieuwbouwwijken: De visie van Peet Valstar
Lees verder
Met Maria naar de RAI: Op bedevaart in Nederland
Lees verder
Het tweede leven van de kerk: Hoe religieus onroerend goed wordt herbestemd
Lees verder
Fietsles vanuit de moskee: Functie, verschijningsvorm en vestiging van de moskee
Lees verder
Cultuur-historisch erfgoed moet op marktaandeel letten: Subsidieregeling benadeelt bijzondere begraafplaatsen
Lees verder
Varia
Station Leiden verrijst langzaam uit de rommel
Lees verder
Herinrichting met hindernissen: Bezoek Zuiderpark in Rotterdam voldoet niet aan verwachtingen
Lees verder
Stadjers, stedelingen en suburbanen: Een onderzoek naar leefstijlen op de Groninger woningmarkt
Lees verder
De herbestemming van militaire terreinen: Standaardprocedure laat kansen liggen
Lees verder
Toekomstverkenningen tot 2030: Magisch jaar raakt kant noch wal
Lees verder
Als de kinderen het maar leuk vinden: Vrijetijdsbesteding in drukke huishoudens
Lees verder
Agoranomi
Scripties: Tweede Kwartaal 1998
Lees verder