Volume 14 • Nummer 2 • 1998 • Haaglanden

In dit nummer zet AGORA de regio Haaglanden in de schijnwerpers. De absolute blikvanger binnen deze regio is uiteraard de residentie Den Haag. Een stad die volop in ontwikkeling is en van haar traditionele, ietwat dorpse imago af wil. Den Haag wil een metropool warden en is bereid daarvoor forse investeringen te doen. Het stadhuis was enkele jaren geleden een eerste aanzet in die richting. De komende jaren zal bovendien uit de 'grootste bouwput van Nederland' het Nieuwe Centrum van de stad verrijzen. De stedenbouwkundige en architectonische aspecten van de meest in het oog springende bouwprojecten van 'Nieuw Centrum' zullen in dit nummer warden belicht. Als woonmilieu stand Den Haag eigenlijk altijd al hoog aangeschreven en dat wil men graag zo houden. Evenals in de andere grote steden zal ook in en om Den Haag de komende jaren veel gebouwd moeten warden. Hierbij wordt de gemeente echter geplaagd door ruimtenood en een niet al te toeschietelijke houding van de randgemeenten en de provincie. Ook dit aspect wordt in AGORA belicht. De regio Haaglanden is echter meer dan Den Haag alleen. Zo is er bijvoorbeeld het Westland, waar een deel van de kassen plaats moet gaan maken voor bedrijfsterreinen, woningbouw en recreatie. Welke ontwikkelingskansen krijgt het Westland met dit meer gevarieerde functie-aanbod, en kan dit gebied wellicht een oplossing bieden voor de ruimtenood van Den Haag? Daarnaast is er in dit nummer aandacht voor ontwikkelingen in de regio als geheel. Hierin komen onder andere de aspecten segregatie naar inkomen en etniciteit, en het economisch profiel van de regio aan de orde.

Redactioneel
Redactioneel
Thema
Wat maakt Den Haag bijzonder?
Van ellende naar nieuw elan: verbetering ondernemersklimaat moet leefbaarheid Haagse stationsbuurt vergroten
Verkeers- en vervoerplannen in Haaglanden
Segregatie in Haaglanden, kwaal en remedie
Mooie stad achter de duinen: Den Haag vitaal en ongedeeld de 21e eeuw in?
Stedenbouw en architectuur in Den Haag: hart van Den Haag krijgt grote onderhoudsbeurt
Herstructurering Westland: concurrerende kassen of koude kak?
Economisch profiel Haaglanden
Varia
Nijmegen creatief met hemelwater
Grootschalige detailhandel: een tussenbalans
Agoranomi
Agoranomi