Volume 14 • Nummer 1 • 1998 • Criminaliteit

Volgens cijfers van het CBS loop de kleine criminaliteit in Nederland terug: er zijn minder slachtoffers van diefstal, vernielingen, geweld, doorrijden na een ongeval et cetera. Criminaliteit is een breed begrip en staat onmiskenbaar de laatste tijd meer in de publieke belangstelling. Niet in de laatste plaats als gevolg van de brede maatschappelijke vertakkingen van fenomenen zoals beursfraude, spraakmakende rechtszaken tegen grote drugscriminelen en zinloos geweld. In dit nummer van AGORA wordt aandacht besteed aan een aantal ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus van het thema criminaliteit. Zo is het Ministerie van Justitie recent een project gestart om met behulp van justitiebureaus op buurtniveau, in samenwerking met alle betrokken partijen, een beter resultaat te bereiken bij de bestrijding van de lokale criminaliteit. Een ander onderdeel van dit thema zijn de beschikbare statistieken rand criminaliteit: als onderlegger voor veel beleid onmisbaar maar ook vol valkuilen en interpretatiemogelijkheden. Criminaliteit en drugs vormen een hecht duo. Dit probleem heeft naast haar lokale betekenis een duidelijk internationale dimensie. In een artikel warden de belangrijkste productiegebieden in de wereld en de aanvoerroutes in beeld gebracht waarmee het mondiale karakter van dit probleem treffend in beeld wordt gebracht.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Internationale netwerken in de drugshandel
Lees verder
Beveiligingsdrift
Lees verder
Justitie in de Buurt
Lees verder
Nachtpreventie in de schilderswijk
Lees verder
Ruimtelijke spreiding van woninginbraken
Lees verder
Varia
Het onzekere toekomstperspectief van Lelystad
Lees verder
Herbestemming goede optie voor leegstaande gebouwen
Lees verder
Omstreden stadsgrenzen vroeger en nu
Lees verder
De Jordaan; verdeelde of gedeelde buurt?
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder