Volume 13 • Nummer 4 • 1997 • Toekomst

Met het jaartal 2030 warden we geprikkeld om na te denken over het Nederland voor de komende generaties. We proberen eens in te denken wat de omstandigheden zullen zijn waaronder mensen zullen wonen, werken en recreëren . Met het extrapoleren van wat huidige ontwikkelingen komen we er niet. Daarvoor is de tijdhorizon te ver. Het denken in de tijd heeft niet alleen de afgelopen maanden een respectabele berg studies en verkenningen opgeleverd, maar zal dat ook de komende maanden doen. Kennelijk is er weer een moment in de tijd aangebroken om vooruit te blikken. In dit nummer van AGORA blikken wij op verschillende manieren mee. In de Woonverkenningen voor het jaar 2030 kijken we in het volkshuisvestelijke koffiedik. De constatering dat tachtig procent van de woningen in dat jaar er nu reeds staan, relativeert enigszins. Verschillende toekomstscenario's voor ons land worden op hun economische perspectief beoordeeld door Lambooy. Vanuit het Nederlands lnterdisciplinair Demografisch lnstituut (NIDI) wordt de bevolkingsontwikkeling en de hiermee gepaard gaande ruimtelijke verdeling belicht.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Een reis met onbekende bestemming?
Lees verder
Toekomstverkenningen en nieuwe Rijksplannen voor de leefomgeving
Lees verder
De toekomst is steeds minder wat ie was
Lees verder
Economische positie Randstad (nog) niet in gevaar
Lees verder
Wonen in 2030
Lees verder
“Hoezo, hoe ziet dat er dan uit, denk ik dan?”
Lees verder
Varia
Is de centrumpositie van de Amsterdamse binnenstad in gevaar?
Lees verder
Flexibiliteit steeds belangrijker voor detailhandel
Lees verder
Agrarisch Hongarije wenst toetreding tot EU
Lees verder
Berlijn in de uitverkoop?
Lees verder