Volume 13 • Nummer 3 • 1997 • Kleine luchtvaart

Terwijl er in Nederland een waar luchtvaartdebat woedt met als inzet de uitbreiding van Schiphol, blijft een ander onderdeel van het lucht vaartbeleid in Nederland onderbelicht: de rol en positie van de kleine luchtvaart. Naast de Perspectievennota Toekomstige Nederlandse Luchtvaart lnfrastructuur (TNLI) is de Perspectieven Nota Kleine Luchtvaart lnfrastructuur (KLI) verschenen. Onder de kleine luchtvaart wordt verstaan klein zakelijk, recreatief, les- en maatschappelijk luchtverkeer (zoals inspectie vluchten van brandweer, kustwacht en politie). Uit onderzoek blijkt dat een even groot deel van de bevolking ernstige hinder ondervindt van de verschillende vormen van deze kleine luchtvaart zoals reclame-sleepvliegtuigjes. De spreiding van de hinder vertoont weinig relatie met de aanwezigheid van luchtvaartterreinen. In dit nummer wordt de positie van de kleine luchtvaart geschetst en op een aantal aspecten daarvan wordt nader ingezoomd. Zo wordt onder meer stil gestaan bij de traumahelikopter in het kader van het maatschappelijk luchtverkeer. Maar ook vormen van luchtverkeer die niet in de nota KLI zijn opgenomen, zoals het zweefvliegen, warden belicht. Ook hier blijkt er strijd om de schaarse ruimte.

Redactioneel
Kleine luchtvaart
Lees verder
Thema
Knvvl
Lees verder
Kleine luchtvaart; gemengde gevoelens
Lees verder
Militaire luchtvaart en geluidhinder
Lees verder
De rol van de zeppelin in de burgerluchtvaart
Lees verder
Wentelwieken veroveren het luchtruim
Lees verder
Stille luchtvaart in Nederland ondergewaardeerd
Lees verder
Schiphol en de HSL: een ideaaltype?
Lees verder
Varia
Ouderenhuisvesting naar wens?
Lees verder
Onduidelijkheid troef bij inspraakprocedures Masterplannen
Lees verder
Tweede internationale Citatie-Analyse voor de ruimtelijke wetenschappen over de periode 1994-1996
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder
Proefschriften
Lees verder