Volume 13 • Nummer 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport

Sport is goed en gezond voor de mens; toch is in de ruimtelijke ordening de sportsector waarschijnlijk de meest onderbelichte sector. Veel sportbeoefenaren maar ook sportbewonderaars trekken vooralsnog aan het kortste eind. Aan de rand van Amsterdam moet een groot tennispark verdwijnen, om plaats te maken voor de Bank. In Amerika ligt dit anders. Daar bevinden sportvelden zich nog te midden van woonwijken . Van deze accommodaties wordt een paar keer per week gebruik gemaakt. Toch zit er enige vooruitgang in het denken over ruimtelijke planning. Zowel op rijks- als gemeentelijk niveau begint men in te zien dat de nabijheid van sportvoorzieningen bijdraagt aan de leefbaarheid van een wijk. 'Rood' en 'groen' komen op de stadsplattegronden meer en meer met elkaar in evenwicht. Daarnaast warden steeds meer multifunctionele sportaccommodaties ontwikkeld voor een populatie die meer tijd over heeft om te ontspannen. In dit themanummer wordt stilgestaan bij de invloed van sport op de ruimtelijke ordening. Hoe warden sport- maar ook recreatieve voorzieningen gepland op een Vinex-locatie? En hoe staat het met het gemeentelijk- en rijksbeleid ten aanzien van sportvoorzieningen? Ook wordt nader ingegaan op de (matige) architectuur van sportvoorzieningen en krijgt de lezer een antwoord op de vraag of multifunctionele sportcentra een aantrekkelijke belegging vormen. Laat Ajax gewoon drie wedstrijden per week thuis spelen!

Redactioneel
Ruimtelijke ordening en sport – redactioneel
Lees verder
Thema
Meer aandacht voor architectuur bij sportaccommodatie: Kwaliteitsstreven schiet er in de praktijk bij in
Lees verder
Sporters zijn getrouwd met de auto
Lees verder
De onsportieve strijd om ruimte: Toename ongeorganiseerde sport stelt ruimtelijke ordening voor problemen
Lees verder
Multifunctionele sportcentra als belegging: Nederlandse sportcultuur is geen garantie voor succes
Lees verder
De bescheiden rol van sport binnen Nederlandse gemeenten: Maatschappelijk belang van sportvoorzieningen ondergeschoven kindje
Lees verder
Leidsche Rijn loopt voorop bij integratie sport en omgeving: Geclusterde aanpak geeft ook sport de ruimte
Lees verder
Varia
Slechts één gemeente biedt voldoende openbare plakplaatsen
Lees verder
Huisvestingskeuze niet zo dwingend als gedacht: Ruimtelijke segregatie in grote steden in 2015: hoe erg is dat?
Lees verder
Tweede Maasvlakte: Economie en milieu opnieuw in de ring
Lees verder
Recensie
Scripties overzicht eerste kwartaal 1997
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi

Studentencompetitie IFHP

Recreatie dicht bij huis

VROM met vernieuwde site op internet

Financiering sociale huursector

Onderkant Haagse woningmarkt

IFHP internationale conferentie

Stijging huizenprijs

Rijkshuisvesting

Koopwoningmarkt

Herstructurering bedrijfsterreinen

Congres wonen zonder barrières

NSC congres

Lees verder