Volume 12 • Nummer 5 • 1996 • Knooppunt Arnhem-Nijmegen

In dit nummer van AGORA staat het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen centraal. Getuige een onlangs verschenen evaluatierapport gaat het gebied het voor de wind: op schema lopende, ambitieuze plannen gaan de Nijmegenaar en Arnhemmer van (nieuw) werk voorzien, huisvesten en laten ontspannen. Deze op het eerste oog 'gebundelde' samenwerking is niet altijd even vanzelfsprekend geweest. Lange tijd hebben Arnhem en Nijmegen zich onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Naast natuurlijke barrières (Rijn en Waal) hebben ook historische, culturele en religieuze achtergronden ervoor gezorgd dat beide steden in verschillende richtingen hun groei doormaakten; Arnhem meer als bestuurs- en kantorenstad, Nijmegen meer als universiteits- en bedrijvenstad. Sociale problemen, ruimtenood en vervoersvraagstukken gaven vanaf eind jaren tachtig aanleiding voor een verbeterde onderlinge verstandhouding. Tezamen gaat men voortaan de problemen te lijf. In het interview is de voorzitter van het Projectbureau-KAN aan het woord. Welke kansen en bedreigingen zijn er in het gebied aanwezig? Op compacte wijze wordt vervolgens weergegeven wat vooraf is gegaan aan de totstandkoming van het KAN. Is het KAN nu wel of geen stadsprovincie? In Visie is het KAN in Europees verband geplaatst. Vervolgens warden twee speerpunten van het beleid besproken. De geplande infrastructuur zoals Hogesnelheidslijn, Betuwelijn en het Multimodaal Transport Centrum Valburg is allesbepalend. Daarnaast wordt besproken of er in het KAN-gebied ruimte is voor echte toplocaties voor kantoren, de zogenaamde 'Qualtity-Kan locations'? Tussen deze gebouwde omgeving zal een groene long voor de recreatieve en toeristische functie tussen beide steden moeten zorgen Het gebied kent, zoals uit de artikelen naar voren komt, weinig bedreigingen. Men is zeer positief gestemd. Toch is het niet onbelangrijk te vermelden dat het aantal (geografie)studenten dat zich om het KAN-gebied kommert zeer gering is. Is het te complex of niet interessant genoeg?

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
KAN-regio staat in de startblokken
Lees verder
Arnhem en Nijmegen zijn anders gaan denken
Lees verder
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam heeft graag een actief achterland
Lees verder
Het knooppunt Arnhem-Nijmegen heeft grote kansen
Lees verder
Knooppunt Arnhem-Nijmegen: topregio voor de kantorensector?
Lees verder
Varia
Het postkantoor wordt steeds meer een winkel
Lees verder
Logistiek centrum regio Drachten
Lees verder
Projectontwikkelaars en Duurzaam Bouwen
Lees verder
LISA: het enige echte vestigingenregister voor beleid en onderzoek
Lees verder
De invloed van de locatie op de waarde van winkelcentra
Lees verder
Monitors: invalshoek bepaalt opzet
Lees verder