Volume 12 • Nummer 1 • 1996 • Het nieuwe werken

'Het nieuwe werken': het is een mooie kreet, maar waar doet men dit eigenlijk? Thuis achter de pc, of in het gebouw van de baas? Of een beetje bij beiden? En hoe ziet deze werkomgeving eruit? Sinds de komst van de fax, pc, mobiele telefonie en het internet lijkt het wel alsof alles met alles samenhangt: telewerken is een potentiele oplossing voor het fileprobleem en kan grote voordelen hebben voor het milieu (electronen in een kabeltje nemen heel wat minder plaats in dan auto's op een weg). Telewerken kan echter ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld voor kansarme groepen die door het telewerken in een nog afhankelijker en onzekerder positie kunnen komen. Wil het telewerken een serieuze kans krijgen, dan zal de techniek moeten verbeteren en zal de financiële aantrekkelijkheid verhoogd moeten warden. Bovendien zullen bedrijven en organisaties moeten leren bewuster met hun huisvesting, personeel en informatie om te gaan.

Redactioneel
Het nieuwe werken
Lees verder
Thema
Het kantoor van de toekomst laat nog even op zich wachten
Lees verder
Telewerken staat nog in kinderschoenen
Lees verder
Flexibel kantoorgebruik neemt langzaam toe
Lees verder
De elektronische snelweg doorkruist de locationele structuur van wonen en werken
Lees verder
Isolement dreigt voor risicogroepen
Lees verder
Nieuwe werkvormen hebben weinig invloed op locatiekeuze ondernemingen
Lees verder
Varia
Concentratie van ziekenhuizen
Lees verder
Nieuwe uitdagingen voor de ruimtelijke ordening in Hongarije
Lees verder
‘Urban Development Corporations’ eenzijdig op fysieke vernieuwing gericht
Lees verder
Forensisme: niet alleen een probleem voor de Randstad
Lees verder
Collectief aanvullend vervoer: oplossing of warboel?
Lees verder
Nieuwe winkelcentra in binnensteden zijn zelden perfect
Lees verder
Agoranomi
Scripties
Lees verder
Proefschriften
Lees verder
Agoranomi
Lees verder