Volume 11 • Nummer 4 • 1995 • Mobiliteit

De relatie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Schiphol, de A 37, de Noordzuidlijn, de Hoge Snelheids Lijn, de Betuwelijn, het zijn maar enkele van de vele projecten waar de laatste tijd over wordt gesproken en die alle hun repercussies hebben voor de ruimtelijke invulling van dit land. Onlangs kwam het ministerie van Verkeer en Waterstaat met eigen plannen voor een soort ringbebouwing in de Randstad die moet aansluiten op een net van stoptreinen. Parlementslid Adrie Duivesteijn van de PvdA heeft daar in het NRC ernstige kritiek op geuit, omdat aan die plannen geen visie op de Randstad ten grondslag ligt. Het soort problemen waar het hier om gaat is zeer complex, en kent vele aspecten. Mobiliteit en de mogelijkheden om infrastructuurprojecten te realiseren warden bepaald door de reeds bestaande ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd zullen beslissingen over infrastructuur en de mobiliteit die daardoor ontstaat mede bepalend zijn voor de toekomstige ruimtelijke ordening. De interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening speelt zich bovendien af op zeer verschillende, maar met elkaar verweven, schaalniveaus: variërend van de aanleg van fietspaden en tramlijnen, tot de aansluiting van de Hoge Snelheids Lijn op Schiphol en kernen van de grote steden. Voeg daarbij dat analyse van deze problematiek betekent dat we te maken krijgen met een combinatie van technische, ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten, en het zal duidelijk zijn dat dit onderwerp niet in enkele pagina's uitputtend is te behandelen. In dit nummer van AGORA warden daarom enkele aspecten van de relatie tussen mobiliteit en ruimtelijk ordening behandeld. Deze !open in schaalniveau op van een kleinschalig initiatief als de Buurt Auto Service in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark, via het transferium in Groningen tot het zogeheten ARGUS-plan. Dit laatste is een plan dat gebaseerd is op een volledig andere visie op de Randstad dan het ringboemeltje van Verkeer en Waterstaat.

Redactioneel
Mobiliteit
Lees verder
Thema
De grote steden aan de beurt met ARGUS
Lees verder
Dreigend tekort aan ruimte voor bedrijfsterreinen
Lees verder
Buurt Auto Service: ‘auto delen’ in Amsterdam?
Lees verder
Transferia, een case in Groningen
Lees verder
Varia
Gaasterlanders reageren op Structuurschema
Lees verder
Vraagtekens bij het ruimtelijk-economisch beleid
Lees verder
Stadsgewest Haaglanden en het voorgenomen locatiebeleid: een papieren tijger?
Lees verder
Diversificatie: een belangrijke bedrijfsstrategie in de landbouw
Lees verder
Ontwikkelingen in ‘vastgoedland’ op het Nationale Winkelcentra-Congres
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder
Scripties
Lees verder