Volume 10 • Nummer 5 • 1994 • Detailhandel

Behalve de mogelijke liberalisering van de winkelsluitingstijden staan de Nederlandse detailhandel de komende jaren waarschijnlijk nog meer veranderingen te wachten. In dit nummer bekijkt AGORA hoe de plattegrond van het winkelen zal worden ingekleurd. Daartoe worden de ontwikkelingen en het overheidsbeleid rond perifere vestigingen belicht en wordt toegelicht hoe in enkele binnensteden gepoogd wordt het kernwinkelapparaat nieuw leven in te blazen door ingrijpende herstructurering. Welke vorm van bouwen biedt kansen tegen het geweld van de per auto veel beter bereikbare grootschalige ontwikkelingen elders in de agglomeratie? Daarover komen enkele projectontwikkelaars aan het woord. Daarnaast blijkt de levendigheid van winkelcentra van groot belang voor het aantrekken 'funshoppers'. Verder wordt geprobeerd aan te geven waarom beleggers in winkels investeren. En: wat vindt de detailhandel er zelf van?

Thema
Wat maakt een regio geschikt voor high-techproduktie?
Lees verder
Overheid moet coördinerend en flexibel beleid vormen
Lees verder
Een nieuw hart voor de stad groningen
Lees verder
De binnenstad, een decor met mogelijkheden voor leisure-shopping
Lees verder
Den Helders opgang in de vaart der volkeren
Lees verder
Circuitvorming moet kwaliteit van kernwinkelgebied verhogen
Lees verder
Uitgekiend concept van groot belang bij meerlaagse winkelcentra
Lees verder
Parkeerbeleid van groot belang voor kernwinkelgebieden
Lees verder
Winkels als beleggingsobject
Lees verder
Overheid moet economisch liberaliseren, maar planologisch sterk zijn
Lees verder
Voldoende perspectief voor buurtwinkels en kleine winkelcentra
Lees verder
Varia
Thematisch gebruik van openbaar-vervoerlijnen
Lees verder
Scriptieoverzicht
Lees verder
Kwaliteitsbeeld is uitgangspunt voor ontwerp
Lees verder
Nieuwe provincies vullen het regionale pad
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder