Volume 10 • Nummer 4 • 1994 • Openbare ruimte

Het gebied waar ruimtelijke ordenaars en stedebouwkundige ontwerpers elkaar het meest tegenkomen is de openbare ruimte. De laatste jaren is bij de ontwikkeling van nieuwe projecten veel aandacht besteed aan die openbare ruimte. AGORA vroeg zich af of deze grote aandacht zich nog steeds beperkt tot een nieuw model lantaarnpaal, of dat inmiddels een breder en dieper inzicht in het belang van openbare ruimte is ontstaan: bijvoorbeeld voor de sociale functie ervan.

Thema
Kwaliteit van openbare ruimte breng je niet tot stand met behulp van cijfertjes
Lees verder
Kwaliteitsbewust zijn vereist integratie van gebouw en omgeving
Lees verder
Openbare ruimte in de dynamiek van een overgangsfase
Lees verder
De openbare ruimte vertoond overeenkomsten met modern kantoor
Lees verder
In de openbare ruimte komen allerlei processen samen
Lees verder
Varia
Milieucompensatie: een rem op de aantasting van het milieu?
Lees verder
Verdere verdichting van de stad verpest het woon- en leefmilieu
Lees verder
Imagoverbetering van Amsterdam werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd
Lees verder
De worsteling van de Leidse Regio met de Vinex-criteria
Lees verder
Parkeernormen
Lees verder
Grootschalige detailhandel
Lees verder
Scriptieoverzicht
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder