Volume 10 • Nummer 3 • 1994 • Woningnood

Gezien de grote geplande woningbouwproduktie lijkt er in Nederland weer sprake van woningnood. Landschappelijke waarden en aantasting van het milieu belemmeren echter dat bouwlocaties in onbeperkte omvang beschikbaar zijn. AGORA sprak met Marten Bierman over een alternatieve oplossing voor het woningtekort, behandelt de onlangs afgesloten Vinex-accoorden van het Rijk met de vier Randstadgewesten en belicht de kwalitatieve aspecten van het woningtekort. Verder een vergelijking van de woningnood problemen in Nederland en een Duitse deelstaat.

Redactioneel
Woningnood
Lees verder
inhoud
Lees verder
Thema
Straks stikken we in de eengezinswoningne
Lees verder
Geen woningnood maar tijdelijke ruimtenood
Lees verder
Gebrek aan geschikte locaties veroorzaakt stagnatie in woningbouw
Lees verder
Woningnood vooral veroorzaakt door vraag naar passende wonningen
Lees verder
Mobiliseren van privaat kapitaal moet woningbouwproduktie op gang brengen
Lees verder
Een doolhof van kleuren en vormen
Lees verder
Het Drechtoeversproject: Megaplanning in de marge
Lees verder
Traceverkenningen via GIS
Lees verder
Een luchttunnel over het IJ
Lees verder
Amsterdamse plannen autoluwe binnenstad leiden tot problemen
Lees verder
De stedeijke recreant op weg naar groen
Lees verder
Scripties
Lees verder