Volume 10 • Nummer 2 • 1994 • Politiek en ruimte

In het kader van de verkiezingen bestudeerde AGORA de voorstellen van politici ten aanzien van de ruimtelijke ordening. In hoeverre verschillen de meningen van politieke partijen over de aanleg van de Betuwelijn, de groei van Schiphol en het oplossen van de woningnood? AGORA vergeleek de partijprogramma's, sprak met Tweede Kamerleden en bekeek de ontwikkelingen van lokale partijen. Verder werd een casestudie gemaakt van de verstandhouding tussen burger en politiek op lokaal niveau.

Redactioneel
Redactioneel Politiek & Ruimte
Lees verder
Inhoud
Lees verder
Thema
kamerleden van cda, pvda en Gl over ruimtelijke ontiwkkelingen
Lees verder
Brtokkenheid bij de woonplaats veroorzaakt opkomst plaatselijke partijen
Lees verder
Bijlmermeerbewoners en politici; twee zielen, twee gedachten
Lees verder
Landelijke partijen done geen uitspraak over woningnood
Lees verder
Voortgang GIS in Gemeenten
Lees verder
Zeeland overstroomd met mesterijen
Lees verder
Het ontstaan van twee nieuwe provincies
Lees verder
Leidt de hereniging van West- en Oost-Berlijn tot integratie van de stadscentra
Lees verder
Gelden er algemene normen voor een succesvol waterfrontproject?
Lees verder
Varia
Scripties
Lees verder
Agoranomi
Agoranomi
Lees verder