Volume 1 • Nummer 2 • 1985 • multithema

In dit nummer treft U de scripties en stageverslagen van het derde kwartaal van 1984 aan. Dat dit een minder gunstig afstudeerkwartaal is blijkt uit het geringe aantal scripties dat verschenen is. Het gevolg daarvan is dat in dit nummer meer ruimte voor artikelen is.Onze interviewserie wordt voortgezet met een gesprek met professor Lambooy In dit gesprek wordt onder andere ingegaan op de kansen en mogelijkheden van de planoloog om in de schemerzone werkzaam te zijn.Voor het overige is in dit nummer een grote diversiteit aan artikelen te vinden. Het artikel van Colombijn gaat in op de gevolgen van de automatisering voor het ruimtegebruik in kantoren en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen in de Amsterdamse binnenstad. Het artikel van Bouman en Lagendijk handelt over de betekenis van de Jaarbeurs voor de stad Utrecht en de omliggende regio. Joosten bespreekt in zijn artikel over het sneltramgebruik tussen Utrecht en Nieuwegein de veranderingen in de verplaatsmgspatronen tussen beide plaatsen ten gevolge van de komst van de sneltram. Het artikel van Eldering en Gielen over de vestigingsplaatsdynamiek in de zuidelijke randstadvleugel gaat in op de kansen en bedreigingen voor startende bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en de omstandigheden, waaronder dit type bedrijf succes kan hebben. Voorts behandelt de redactie het onderzoek van Kruythoff over wonen in kantoren In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het verschil in gedrag tussen woonconsumenten en kantoorconsumenten.

Redactioneel
Redactioneel.
Lees verder
Varia
Schemerzone en onderzoek: Interview met professor Lambooy
Lees verder
Binnenstad raakt banen kwijt
Lees verder
De jaarbeurs, spil van Utrecht?
Lees verder
Vestigingsplaatsdynamiek in de Zuidelijke Randstadvleugel.
Lees verder
Sneltram Utrecht-Nieuwegein.
Lees verder
Wonen in kantoren.
Lees verder
Scriptie-overzicht.
Lees verder