Volume 1 • Nummer 1 • 1984 • multithema

In dit nummer treft U een grote hoeveelheid scripties en stageverslagen van het tweede kwartaal van 1984 aan. Zoals uit het overzicht blijkt, zijn wij erin geslaagd het aantal medewerkende instituten en vakgroepen uit te breiden. De in het nulnummer gestarte interviewserie wordt voortgezet met een interview met de heer Verhoef. In het interview wordt ingegaan op de (mogelijke) ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en de rol van de planoloog daarin. Er wordt daarbij vooral aandacht besteed aan de gevolgen van de decentralisatie en de daarmee samenhangende kansen voor het lokale initiatief. Twee artikelen staan in het teken van de ontwikkelingen op de kantorenmarkt. Het artikel van Kluijver en Linde over de segmentering van de kantorenmarkt in Rotterdam is een theoretische benadering van de wijze, waarop men vraag en aanbod op de kantorenmarkt kan analyseren. De auteurs introduceren daarbij het begrip "kantoorsegment". Het artikel van Van der Drift gaat in op de bouw van kantoren op locaties nabij stations en de invloed ervan op de keuze van de vervoerswijze door het kantoorpersoneel. Verder treft U in dit nummer een tweetal artikelen over uiteenlopende onderwerpen aan. Het artikel van Bak gaat in op een verwaarloosd gebied van de Ruimtelijke Ordening, namelijk het ontbreken van een duidelijk geformuleerd beleid met betrekking tot de berging van niet-verwerkbaar chemisch afval. Het artikel van Van de Meulen over wonen op het water gaat in op een nauwelijks onderzocht deel van de Amsterdamse woningmarkt, namelijk de woonboot in haar diverse vormen.

Redactioneel
Redactioneel
Lees verder
Thema
Nieuwe mogelijkheden voor geografen en planologen
Lees verder
Per spoor naar kantoor
Lees verder
Afvalberging in planologisch perspectief
Lees verder
Segmentering van de kantorenmarkt in Rotterdam
Lees verder
Thuis op het water: Woonschepen, een belangrijke aanvulling op de woningmarkt
Lees verder