Volume 1 • Nummer 0 • 1984 • nulnummer

In dit nummer vindt u een zeer grote hoeveelheid scripties en stageverslagen. Dit komt doordat in een aantal gevallen ook scripties uit 1983 zijn opgenomen. Het overgrote deel is echter in het eerste kwartaal van 1984 verschenen. Als eerste aanzet tot een discussie over de oorzaken van het bestaan van de kloof tussen onderwijs en beroepspraktijk, is in dit nummer een gesprek met professor L. Bak opgenomen. In het gesprek wordt ingegaan op de positie van de universitaire planologie-opleiding en de mogelijke beroepsvelden waarin de planoloog werkzaam zou kunnen zijn. Reacties op dit gesprek zijn welkom! Verder staan de meeste artikelen in dit nummer in het teken van de economische teruggang en de wijze waarop het ruimtelijk beleid daarop in de verschillende situaties een antwoord tracht te formuleren. Het artikel van Ronken en ter Bogt gaat in op de mogelijkheden van de energiebewuste woningbouw om de woonlasten te verlagen en de wijze waarop verschillende participanten deze energiebewuste woningbouw ook daad werkelijk onderschrijven. Het artikel van Verhagen behandelt de mogelijkheden van gemeenten om de locale economie tot bloei te laten komen. Ook het artikel van Meersbroek en van der Zee kan in deze context geplaatst worden. Het artikel gaat in op de problematiek van kleine- en startende ondernemingen. Centraal staat de wijze waarop men in Engeland met deze problematiek omgaat, waarna tenslotte verbanden met de situatie in Nederland worden gelegd. Tenslotte kan de bespreking van het onderzoek van Jansen ook in dit kader worden geplaatst. Het onderzoek gaat in op kennisoverdracht vanuit niet universitaire onderzoeksinstituten naar het bedrijfsleven en de betekenis ervan voor de regionale ontwikkeling. Buiten het thema valt het artikel van Blankenstein-Bouwmeester. Zij gaat in op de rol, die institutionele beleggers kunnen spelen in het ruimtelijkeordeningsbeleid in Nederland.

Varia
Planologieopleiding onvoldoende praktijkgericht: Een gesprek met professor L. Bak, buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Lees verder
Energiebewust bouwen in perspectief.
Lees verder
Institutionele beleggers op de markt voor onroerend goed.
Lees verder
Gemeenten en werkgelegenheid.
Lees verder
Alle begin is moeilijk: Een studie naar kleine en startende ondernemingen
Lees verder
Kennisoverdracht en regionale ontwikkeling.
Lees verder
Scriptie-overzicht.
Lees verder