Stedelijke Diversiteit

Steden in de Westerse weCover_2017-4reld worden steeds diverser. Onderzoekers spreken van toenemend super-diverse of hyper-diverse steden en wijken, waarmee ze benadrukken dat zowel tussen als binnen groepen grote verschillen bestaan in termen van demografische kenmerken, sociale identificaties (bijvoorbeeld op het gebied van gender en klasse), juridische status, attitudes (bijvoorbeeld zeer religieus of niet), ruimtelijk gedrag (gebruik maken van de buurt of niet), en leefstijl (de een is bijvoorbeeld meer op een stedelijk leven gericht dan de ander). Beleidsmakers zien zich in toenemende mate geconfronteerd met deze groeiende diversiteit en vragen zich af welk beleid in die steeds meer diverse samenleving mogelijk en effectief is. Dit themanummer van AGORA verdiept zich in de betekenis van de toenemend complexe stedelijke diversiteit voor beleidsmakers, bewoners en ondernemers. De gastredacteuren interviewen beleidsexperts in de Vlaamse en Nederlandse context over hun visie op bestaand diversiteitsbeleid en recenseren het nieuwste boek van Richard Florida ‘The New Urban Crisis’. In verschillende artikelen is er aandacht voor de percepties en ervaringen van bewoners en ondernemers in diverse wijken.

Bestel dit nummer nu hier.

Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneeldoor Jorn Koelemaij
Stedelijke diversiteit; een introductiedoor Myrte Hoekstra, Ilona van Breugel, Anouk Tersteeg en Ympkje Albeda
Solidariteit door Superdiversiteitdoor Nick Schuermans, Stijn Oosterlynck, Thomas Swerts, Joke Vandenabeele en Marc Jans
Wegeninfrastructuur als lens voor het koloniale bouwproject – door Laurence Heindryckx
Plannen was/is/wordt leiden– door Terry van Dijk  (rubriek ‘Vrije Ruimte’).