Ruimte voor de fiets

Dovile Ramoskaite (Unsplash)
Dovile Ramoskaite (Unsplash)

Velen onder ons gebruikten de fiets al dagelijks, om naar het werk te gaan, of ter ontspanning. Sommigen ontdekten de fiets (of de e-bike) pas meer recent, bijvoorbeeld uit angst voor corona-besmettingen in het openbaar vervoer. In sommige Nederlandse en Vlaamse steden wordt de druk op bepaalde fietsinfrastructuur nog groter, waar in andere gebieden in de wereld deze infrastructuur juist volledig ontbreekt. Uitdagingen genoeg dus! In dit themanummer wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij recente evoluties in het Vlaamse, Brusselse en Nederlandse fietsbeleid en kijken we met een historische blik naar de opkomst van de fiets in Nederland en hoe dat zich verhoudt tot hedendaags activisme in Vlaanderen en Brussel.  We kijken ook verder dan fietsen in Nederland en België alleen. Wat betekent de fiets bijvoorbeeld in het dagelijks leven van iemand aan de andere kant van de wereld? Kortom: een frisse blik op een nog altijd belangrijk én actueel onderwerp.

Bestel dit nummer nu hier.


Voor de inhoudsopgave en online beschikbare artikelen:
Inhoudsopgave (pdf)
Redactioneel – Wesley Gruijthuijsen
De fiets: niet enkel een wondermiddel – Eva van Eenoo, Wesley Gruijthuijsen, Corneel Casier, Arjen Klinkenberg & Koos Fransen
Fietsactivisme in Nederland – Manuel Stoffers
Jeugbeweging als heterotopie? – Marjan Moris, Xin Pan, Lara Speijer, Mirjam Bussels, Sam Janssen & Maarten Loopmans
Compactere en vitale binnensteden – Cees-Jan Pen (rubriek ‘Vrije Ruimte’)