Naar een duurzame ruimtelijke inrichting

Cramer

Jacqueline Cramer

In Vrije Ruimte uit een prominent figuur uit de ruimtelijke sector zijn visie, onvrede of verbazing; eenmalig en zonder restricties. Deze keer Jacqueline Cramer over het belang van ruimtelijke ordening in het vinden van een optimale balans tussen welzijn, welvaart en ecologische kwaliteit.

Lees het volledige artikel online (pdf)