De geografie van bier

Inleidend artikelWesley Gruijthuijsen

Bier is veel meer dan een drankje, maar heeft ook invloed op hoe onze steden
eruit zien en op allerhande ruimtelijke processen. In dit themanummer brengt
AGORA bijdragen samen die laten proeven van verschillende perspectieven op
de relatie tussen bier en stad.

Lees het inleidend artikel hier.