Varia artikels

Hoewel elk nummer van AGORA in teken staat van een bepaald thema, bevat elk nummer ook een uitgebreid variagedeelte. Hierin is ruimte voor ingezonden artikelen, voor recensies over boeken en scripties, voor opiniestukken, ….

De vaste rubrieken zijn:

  • Losse artikels: door de lezers ingezonden artikelen, reisverslagen en alle andere artikelen die niet onder een specifiek thema passen
  • Recenties: recenties over boeken, podcasts of masterscripties
  • Op de kaart: een gloednieuwe sectie waarbij een fascinerende kaart of afbeelding wordt uitgelicht en besproken
  • Vrije Ruimte: een column waarin een prominent figuur uit de ruimtelijke sector de vrije ruimte krijgt om zijn visie, onvrede of verbazing te uiten

Seksualiteit in de 21ste eeuw

Seksualiteit is niet slechts een niemendalletje, maar een menselijk fundament met een uiterst complexe dynamiek in de maatschappelijke ruimte. Daarover …
/ Losse artikelen

Regiogemeenten gaan steden wurgen

Deze keer in onze wisselcolumn Vrije Ruimte: Kees Terlouw over regiogemeenten die ongewenste stedelijke ontwikkelingen gaan tegenhouden …
/ Vrije ruimte

Planning is niet waarde-n-loos

OPROEP VOOR PAPERS! – PLANDAG 2013 – Donderdag 23 mei 2013 te Antwerpen. Klik op de banner voor meer informatie! …
/ Losse artikelen
Een brede blik op hedendaagse woonpatronen

Een brede blik op hedendaagse woonpatronen

Wonen is een thema dat iedereen raakt. Wordt het aanbod op de vraag afgesteld of juist anders om? In hoeverre …
/ Losse artikelen

De gevangen keuze tussen woningtypes

Woningen zijn er in alle smaken en geuren. Men zou dus durven denken dat het aanbod van woningen bij uitstek …
/ Losse artikelen

Sustainable suburbs

Deze keer in onze wisselcolumn Vrije Ruimte: Arnold Reijndorp over ‘duurzame’ planologen en stedenbouwkundigen en hun afkeer van suburbane woonmilieus …
/ Vrije ruimte

De grens als begin

Grenzen worden vaak geassocieerd met afbakening, distantie en waar iets ophoudt. AGORA belicht een betekenis die juist meer oog heeft …
/ Losse artikelen

Ontwerp de grens

Grensoverschrijdend denken in de planning en geografie komt nog steeds vaak maar moeilijk van de grond. Het ‘einde plangebied’ denken …
/ Losse artikelen

Planoloog, blijf bij je kennisvraag

Deze keer in onze wisselcolumn Vrije Ruimte: Wim Derksen over het onderscheid tussen beleid en kennis in de planologie …
/ Vrije ruimte